Personalenyt

Sognepræst Tina Iversen har pr. 1.12. 2020 fået nyt arbejde som præst i et andet sogn. Hun har passet embedet dels i Broager og dels i Dybbøl siden 2015. Tina ønskes tillykke med de nye udfordringer, og vi siger tak for indsatsen her i Broager Sogn.

Vi har været så heldige, at Lene Berthing, der er ansat som kirketjenervikar og som også er uddannet lærer, vil varetage konfirmandundervisningen i 7.C ind til der er ansat en ny fast præst. Skulle dette ikke ske inden selve konfirmationen i foråret, konfirmerer Stefan Klit Søndergaard også 7.C. 

Vh Marianne Tychsen.

Det nye menighedsråd

Det nye menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent, har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Marianne Tychsen
Næstformand: Anette Miang Jensen
Kirkeværge: Peter H. Rasmussen
Kasserer: Georg Pedersen
Sekretær: Laila Skov Andersen
Kontaktperson: Anna Slot Petersen
for yderligere poster og udvalg se referat...

For der var ikke plads til dem i herberget...

Og der er kun begrænset plads i kirken pga. restriktioner. Derfor skal man bestille plads, hvis man vil til gudstjeneste juleaften. 

Ring eller skriv til kirkekontoret og bestil plads til hele husstanden, som godt må sidde tæt på en bænk. Opgiv et navn, antal og tidspunkt. Og vi vil give besked tilbage til dem, der bliver plads til.

Side ved side


I Sønderborg Kommunes budgetaftale er Broager Kirke kommet på forsiden i godt selskab. 
Tak for det.

Det nye menighedsråd

Vi har haft menighedsådsvalg i Broager Sogn

Der kom ingen yderligere kandidatliste senest 13. oktober 2020. Derfor...

Velkommen til vores nye menighedsråd:
Anette Miang Jensen, Marianne Tychsen, Jette P. Asmussen, Anna S Petersen, Laila Schau Andersen, Else Bonde, Peter Rasmussen, Georg Pedersen, Torben Nielsen

Stedfortrædere:
Frede Tychsen, Conny Johannsen, Helene Jørgensen

Menighedsrådet er valgt for en periode på 4 år.