Side ved side


I Sønderborg Kommunes budgetaftale er Broager Kirke kommet på forsiden i godt selskab. 
Tak for det.

Det nye menighedsråd - orientering om afstemningsvalg

Vi har haft menighedsrådsvalg i Broager Sogn

Velkommen til vores nye menighedsråd:
Anette Miang Jensen, Marianne Tychsen, Jette P Asmussen, Anna S Petersen, Laila Schau Andersen, Else Bonde, Peter Rasmussen, Georg Pedersen, Torben Nielsen

Stedfortrædere:
Helene Jørgensen, Conny Johannsen, Frede Tychsen

Orientering om afstemningsvalg

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.

Babysalmesang

Et nyt hold starter i Broager kirke, mandag d. 17. august 2020 kl. 10-11.