Konfirmation - øvedage

Kære konfirmander til august 2021.

Vi er to præster, der kommer til at konfirmere jer. Vi hedder Henrik og Malene og ser frem til jeres store dag. Vi øver jeres konfirmation i kirken på følgende dage:

Babysalmesang

Et nyt hold starter i Broager kirke, mandag d. 31. maj 2021 kl. 10-11.

Michael Sjælevejer

Michael Sjælevejer
Kalkmaleriet af Ærkeenglen Michael som sjælevejer sidder godt 3 meter oppe på én af søjlerne i Aarhus Domkirke i den sydøstlige arkade mellem midt- og sideskib.

Et udbredt motiv i middelalderens kalkmalerier er billedet af ærkeenglen Michael i sin egenskab af sjælevejer. Dommen over et menneskes liv fremstilles her som en afvejning af menneskets gode og onde gerninger. Den lille bange sjæl sidder i den ene vægtskål, mens små djævle gør, hvad de kan for at gøre syndernes vægtskål så tung, at den dødes sjæl findes for let. 

Ofte afbilledes Michael med sin ene hånd på vægtstangen som et tegn på, at han snyder på vægten til menneskets fordel.  Forestillingen om en dom efter døden i skikkelse af en sjælevejning findes første gang hos Ægypterne. Her vejes menneskets hjerte, sædet for vilje og handling, mod retfærdighedens lette fjer.

Mikroprædiken - Helvede, det er de andre?

Albert Camus
“Helvede, det er de andre”, sagde filosoffen Jean-Paul Satre. Og det var et tvetydigt udsagn, dengang han sagde det. Og det er det stadig.