Mindehøjen har 100 års jubilæum

Broagerlands Lokalarkiv og Broager Menighedsråd inviterer til mindeceremoni.

Den 20. november 2022 højtideligholdes 100 års jubilæet for indvielsen af mindehøjen ved kirken. Mindehøjen er et markant mindesmærke fra 1. verdenskrig her på egnen og efter manges mening måske det smukkeste.

Efter gudstjenesten, som begynder kl. 10.30, går vi i samlet flok gennem kirkegården til mindehøjen, hvor der vil være kransenedlæggelse flankeret af de lokale spejdere. Vi opfordrer efterkommere til de faldne, hvis navne er nævnt på stenene, til at deltage og måske medbringe en buket til den respektive sten.

Efter ceremonien er Broager Kirke vært ved en kop suppe, så længe lager haves. Hvis vejret tillader det, bliver det i Parken ellers med udgangspunkt i Sognegården.

Ønsker man at nedlægge en krans eller holde tale, kontakt da formand for menighedsrådet Marianne Tychsen på 52996444 eller mail marianne.tychsen@gmail.com for nærmere aftale.

Mindehøjen blev egentlig indviet den 19. november 1922, men højtideligheden skubbes til søndag.

Konfirmand- og forældrearrangement

Den 27. november 2022 afholder Broager Kirke et alternativ 1. advents arrangement. Ved gudstjenesten kl. 14.00 markeres Haderslev Stifts 100 års jubilæum. Det sker bl.a. ved, at et nykomponeret musikstykke opføres under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten afholdes konfirmand- og forældrearrangement i sognegården med fokus på unges mentale trivsel. Sundhedsplejerske Kirsten Tychsen holder et kort oplæg med titlen: ”Styrk din mentale sundhed og trivsel”.

Herefter er der hygge og snak med kaffe, gløgg, kakaomælk og æbleskiver. Alle er velkommen.

Julekoncert
med Michael Vogensen, Stefan Grarup og Morten Petersen

Torsdag den 1. december kl. 19:00

Kom og hør Michael, Stefan og Morten spille, synge og underholde jer, og skabe en skøn julestemning. De glæder sig til at præsentere et hyggeligt, spændende og varieret program.

Entré 50 kr.

Velkommen og Glædelig Jul ønsker Musikudvalget, Broager Menighedsråd

Julehjælp fra Broager Kirke

Børnefamilier har i år mulighed for at søge julehjælp fra Broager Kirke for at få ekstra støtte til at kunne fejre julen med julemad og ekstra lækkerier til børnene. Julehjælpen består af en julevarekurv og uddeles i det omfang, som der er ressourcer til. Alle ansøgninger behandles og vurderes fortroligt.

Ansøgningsskema sendes eller afleveres senest torsdag den 1. december kl. 12:00 til Broager Kirke, mrk. Julehjælp, Storegade 1, 6310 Broager. Julehjælpen skal afhentes ved sognepræst Stefan Klit Søndergaard på Vestergade 36, den 20. dec. i mellem kl. 14:00 og 16:00. For yderligere information kan du kontakte kordegn Jette Stenkjær Hansen på kirkekontoret på tlf: 53880755

Konfirmationer til maj

Der bliver ikke behov for at holde mere end en konfirmationsgudstjeneste på hver konfirmationsdag. Derfor bliver de kommende konfirmationer:

  • Fredag d. 5. maj kl. 10.30 - fortrinsvis 7a

  • Lørdag d. 6. maj kl. 10.30 - fortrinsvis 7b

Alle bliver konfirmeret på den dag, som familien har ønsket.

Orgeleventyret om Skt. Jørgen havde premiere med fyldt kirke

Som en del af Orgelfestivalen i Sønderborg og omegn blev der d. 16. september fremført et orgeleventyr om Skt. Jørgen.

Der var 200 børn fra Broager Skole, som så en film med underlægningsmusik fra orglet.

Det var en dejlig livlig kirke, hvor børnene klappede med til kampen mod dragen.

Eventyret bliver fremført igen i fremtiden. Det skal der nok komme besked om!

M.N.P.

Konfirmandindskrivning

Forældre bedes udfylde Tilmelding og samtykkeerklæring, samt tilmelde jer til konfirmation på Personregistrering.

Menighedsmøde

Ved det årlige Menighedsmøde den 9. august mødtes vi på kirkegården til rundvisning og drøftelse af forskellige problemstillinger i forhold til bevaring af gravsten og kulturhistorien. Mødet fortsætte i Sognegården, hvor rådet redegjorde for regnskab og budget samt aflagde beretning om rådets virksomhed og orienterede om planlagte initiativer. Bagefter var der fællesspisning.

Vejkirker. Download folder
To masker: Glad og sur

Iklæd jer

“Ordner hænger man på idioter, stjerner og baand man kun adelen gi’r … Dog, har man hjerne...

Jesus ved bålet

Ved bålet

mildnes de mørke tanker ved visheden om, at vi er kendt af Gud, som elsker os uanset hvad. Og vi skal varme os ved fællesskab og delagtighed med ham, som sagde “følg mig”...

Jean-Paul Sartre

Helvede, er det de andre?

Helvede er der, hvor man er alene og ikke er sammen. For det er himmelsk at være sammen. Ja, bare det at sidde og synge forleden var himmelsk.”...