Kommende gudstjenester

Vi holder gudstjeneste:
  • Søndag d. 7. juni kl. 10.30 ved Stefan Klit Søndergaard
  • Søndag d. 14. juni kl. 10.30 ved Henrik Bo Jakobsen
  • Søndag d. 21. juni kl. 10.30 ved Stefan Klit Søndergaard
I følge myndighedernes retningslinjer, må vi henset kirkens størrelse være 88 gudstjenestedeltagere i Broager Kirke. Således vil der for det meste være plads nok til alle.

Når vi synger, skal der være 2 meter i mellem os. Dog må man godt sidde tættere, hvis man kommer fra samme husstand. For at hjælpe til at holde afstanden, må kun hver anden bænk benyttes.

Dåb og nadver bliver holdt en lille smule anderledes i forhold til, hvordan vi plejer.

Og vi kan, hvis det samme deltagerantal er gældende til september, forudse at skulle holde 2 konfirmationer på hver af de 3 lørdage med kun få gæster pr. konfirmand. (Kan nogen hjælpe med "live streaming"?)

Valg til menighedsråd 2020

Orienteringsmøde

9. juni kl. 19.00 i Sognegården. Alle er velkomne.

Valgbestyrelse for Menighedsrådsvalg 2020

Lisa Iversen
Anette Mjang Jensen
Marianne Tychsen

Nyt embede, ny vikar

Poul Erik Gildhoff har fået stilling som sognepræst i Burkal-Bylderup fra 15. maj. Inden Tina Iversen kommer tilbage til sin stilling i Broager og Dybbøl til 1. september, vil Henrik Bo Jakobsen passe hendes embede.

Tak til Poul Erik, som har skrevet til os:

Mit hjertes Galilæa

Disciplene Peter og Johannes løber til graven på opstandelsens morgen (Eugène Burnand 1898). De løber næsten ud af billedet. Foran dem er det, som intet menneske har set: opstandelsen.

De tvivler på, hvad kvinderne har fortalt dem, men håbet spirer i dem: Lyset spreder sig i deres sind og i morgenrødens skyer. Bag sig lægger de nu alt det, som før var mørkt og tungt og dystert.

Bibelen Live til påskedagene

Teologen Klaus Laursen kan bibelen nærmest udenad. Og han er en glimrende fortæller. Her “fortæller” han nogle af påskens tekster:

Jesus brød gennem afstandshelvedet

Prædikenhilsen fra Poul Erik Gildhoff

1. scene
”Corona, corona!”, råbte manden, mens han gik hen ad en gade i Broager. Hans hår hang forpjusket ned, og der var flænger i hans tøj. Folk i nærheden løb væk i en fart og skjulte sig for manden …

Påskestien - starter ved kirkedøren

Følg kortet og oplev påsken dag for dag gennem bibelvers, salmevers, små bønner og refleksioner.

Bibelversene, som du møder, er fra de tekster, der passer til påskens helligdage og er citeret fra den nye bibel-oversættelse Bibelen 2020.

Turen er på 3 km lang - og lidt længere, hvis du går lidt rundt i den lille skov mellem mindehøjen og Brovej. Tag mobilen med, der er QR-koder undervejs. Der er opgaver til både børn og voksne.

Turen starter ved kirkedøren. Rigtig god fornøjelse!

Sejrschampagne og gravøl på en gang