Præstetavler

Gregem

Domini Sui Jesu Christi

Broaggeranum...

Sognepræster i Broager

efter

Reformationen

 

På “Sognepræster...” er nu påført:

    Inger Hjuler Bergeon 1990-2004

    Stefan Klit Søndergaard 2004-


På en ny, lille tavle med overskriften “Øvrige præster i Broager” er påført/skal påføres:

    Stefan Klit Søndergaard 2001-2004

    David Johannes Kessel 2002-2008

    Egon Weber Paulsen 2005-2007

    Karin Kofod 2008-2014

    Tina Iversen 2014-2019

    Malene Franke Freksen 2021-

Diakoner i Broager

efter

Reformationen


På “Diakoner...” er afsluttet:

Hans-Ove Fønsbo 1990-2001

Ord for ord-oversættelse

Gregem - Hjord

Domini Sui Jesu Christi -Herre sin Jesu Kristi

Broaggeranum - broager-

post - siden/efter

salutiferam - frelsebringende

B(oni). D(octori). Martini Lutheri - gode doktor Martin Luthers

reformationem - reformation

paverunt - vogtet

past(ori) prim(i) - hyrder første-

 

Oversættelse

Hjorden (=menigheden) af broagerborgere,

som har Jesus Kristus til (sin) Herre,

har siden den gode doktor Martin Luthers frelsebringende reformation

[følgende] førstehyrder (=sognepræster) vogtet.

Årstallene

    Voc: = vocatus = kaldet

 

Det er formodentlig det år, som præsten er blevet kaldet til sognepræst i Broager. Han kan inden den tid have været andenpræst andetsteds eller i Broager.

 

    Denat: = denatus = død/afdød

    Anno = år

    Minist: = ministri = embede(s)/tjeneste(s)

    æt: = aetatis = alder(s)

 

Altså fx:

 

Laurent Petersen fra Haderslev blev kaldet i 1747. Han døde i sin tjenestes 38. år (havde altså ikke tjent hele 38 år) i sin alders 67. år (døde altså som 66-årig).

 

Laurent Petersen må have gjort hele sin tjeneste i Broager, for efterfølgeren kom først 39 år efter.

 

Anderledes er det med Joh. Harboe Halck. Han havde gjort tjeneste i knapt 53 år, da han døde i sit 76. år. Men han kan kun have været sognepræst i Broager i 25 år, idet han blev kaldet i 1704, og hans efterfølger kom i 1729.

 

Og atter anderledes må der have været en vakance på omkring 3 år, inden Laurent Petersen kom til Broager, idet hans forgænger, som i øvrigt døde temmelig ung, blev kaldet i 1729 og døde efter 15 års tjeneste. Det må have været i 1744, tre år før Laurent Petersen blev kaldet til sognepræsteembedet.

 

Man kan formode, at den unge Laurent Petersen havde været sin forgængers hjælpe­­præst. Da forgængeren døde, var Laurent kun 25-26 år gammel, og man har nok villet se ham lidt an og måske også ventet på, at han blev gift, inden han blev kaldet til før­ste præstestillingen (og således kunne man jo - ligesom i dag - spare lidt på lønnen).

 

Det er tænkeligt, at Laurent blev gift med sin forgængers enke.