Salmer for de små

Som dåbsgave har vi i Broager sogn uddelt bø­ger­ne “Salmer for de små” og “Må din vej gå dig i møde”.  Det er papbøger, hvori der er samlet et udvalg af de bedste salmer fra den danske kulturskat - hver især illustreret for børn.

 

Bøgerne er desværre udsolgt nu, men melodierne og sangene er her på hjemmesiden i stedet for - som tekst og youtube-videoer. Gå bare i gang med at lytte til og selv synge salmerne her på siden for og med barnet.

 

Syng hjemme, så børnene kan være, når de kommer ud i byen, fx i kirke...

Må din vej gå dig i møde

1. Må din vej gå dig i møde,

og må vinden være din ven,

og må solen varme din kind,

og må regnen vande mildt din jord,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 • fingre “vandrer” på armen
 • Lad hænderne “suse” over hovedet
 • Lad håndfladen ae din kind
 • Lad fingrene “dryppe ned over jorden”
 • Vink / holde hånden som skygge over øjnene
 • Holde i hænder / hilse

2. Må din dag se mange timer,

og må natten skænke dig sin fred,

og må mørket læge dine sår,

og må lyset leve i dit blik,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 

3. Må din lut få mange strenge,

og må tanken spænde højt sin flugt,

må din visdom finde til sin brønd,

og din latter lette som en fugl,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 

4. Må din tro bevare gløden,

og dit håb sit stærke vingeslag,

og må kærligheden fylde dig,

og din Gud velsigne dig og dit,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd.

    v. 1 Per Harling.
    2-4 Holger Lissner 2005 

Han har den hele vide verden i sin hånd

 1. Han har den hele vide verden i sin hånd,
  (x3) ja, han har verden i sin hånd.
 2. Og han har stjerner, sol og måne i sin hånd.
 3. Han den lillebitte baby i sin hånd.
 4. Og han har alle børn på jorden i sin hånd.
 5. Og han har dig og mig og alle i sin hånd.

Lær fagterne til sangen

 1. Man laver en stor cirkel, som en jordklode foran kroppen og slutter med at samle hænderne som en skål
 2. Man peger op på stjerne, sol og måne (tre forskellige punkter). Etc...
 3. Man lader som om, man vugger et barn i armene. Etc...
 4. Man slår ud med hånden for at inkludere alle. Etc...
 5. Man peger på en anden, på sig selv og slår inkluderende ud med hånden. Etc...

Tak, Gud, for denne lyse morgen

1 Tak, Gud, for denne lyse morgen,

tak, Gud, for denne nye dag.

Tak, Gud, for kærlighed og varme

jeg kan leve af.


2 Tak, Gud, for mine gode venner,

tak, Gud, at nogen elsker mig.

Tak, Gud, at også mine fjender

elsket er af dig.


3 Tak, Gud, for evner og for kræfter,

tak, Gud, for hver ide jeg fik.

Tak, Gud, for ord at lytte efter

og for skøn musik.

4 Tak, Gud, for glæden ved at slide,

tak, Gud, for leg og dovneri.

Tak, Gud, når jeg hver dag kan vide

at jeg har værdi.


5 Tak, Gud, selv når det hele ramler,

tak, Gud, du holder fast ved mig.

Tak, Gud, når du af stumper samler

meningen hos dig.


6 Tak, Gud, for det dit ord har sagt mig,

tak, Gud, for hjælp når jeg er svag.

Tak, Gud, for glæden ved at leve

denne lyse dag.

Maria hun sku' ha et barn

Melodi: Skorstensfejeren gik en tur

 1. Maria hun sku' ha' et barn         
 2. Det var midt i Betlehem
 3. I en stald der blev han født
 4. I en krybbe blev han lagt
 5. Jesus det var barnets navn
 6. Han skal holde fødselsdag
 7. Engle sang halleluja
 8. Derfor skal vi holde jul

Fagter:

 1. vise stor mave
 2. tegne stjerne i luften
 3. vugge barn i armene
 4. lægge i krybben-bevægelse
 5. skrive navnet med fingeren
 6. vinke som om man har et flag i hånden
 7. vinke el.lign
 8. danse - evt. i cirkel og klappe

Fred hviler over land og by

1 Fred hviler over land og by,

ej verden larmer mer;

fro smiler månen til sin sky,

til stjerne stjerne ser.


2 Og søen blank og rolig står

med himlen i sin favn;

på dammen fjerne vogter går

og lover Herrens navn.


3 Der er så stille og så tyst

i himmel og på jord;

vær også stille i mit bryst,

du flygtning, som dér bor!

4 Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,

som her dig ej forstår!

Se, over by og dal i kvæld

nu fredens engel går.


5 Som du han er en fremmed her,

til Himlen står hans hu;

dog i det stille stjerneskær

han dvæler her som du.


6 O, lær af ham din aftensang:

Fred med hver sjæl på jord!

Til samme Himmel går vor gang,

adskilles end vort spor.

7 Fred med hvert hjerte, fjern og nær,

som uden ro mon slå!

Fred med de få, som mig har kær,

og dem, jeg aldrig så.

    B.S. Ingemann 1822

Dejlig er jorden

1 Dejlig er jorden!

Prægtig er Guds Himmel!

Skøn er sjælenes pilgrimsgang!

Gennem de favre

riger på jorden

går vi til Paradis med sang.

2 Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang;

aldrig forstummer

tonen fra Himlen

i sjælens glade pilgrimssang.

3 Englene sang den

først for markens hyrder;

skønt fra sjæl til sjæl det lød:

Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød!

    B.S. Ingemann 1859

Vær velkommen, Herrens år

1. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Julenat, da vor Herre blev fød,

da tændte sig lyset i mørkets skød.

Velkommen, nytår, og velkommen her!


2. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Påskemorgen, da Herren opstod,

da livstræet fæsted i graven rod.

Velkommen, nytår, og velkommen her!

3. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,

da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.

Velkommen, nytår, og velkommen her!


4. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Herrens år med vor Guds velbehag

nu bringer os glæde hver Herrens dag.

Velkommen, nytår, og velkommen her!

Sig månen langsomt hæver

1 Sig månen langsomt hæver,

den gyldne stjerne svæver

på himlen klar og blid;

vor skov er tavs og stille,

og hvide tåger spille

på engen rundt ved aftenstid.


2 Hvor rolig jorden hviler

bag nattens slør og smiler

så mild og sommervarm,

ret som et stille kammer,

hvori al dagens jammer

forglemmes skal i søvnens arm.


3 Betragter månens bue,

den kun er halv at skue

og er dog hel og rund;

så er vel flere sager,

som nu vort hjerte vrager,

fordi vi halvt dem skuer kun!

4 Vi stolte Adams slægter

kun såre lidet mægter,

og meget ved vi ej;

vi efter skygger jager

og mangen kunst opdager

og kommer længer fra vor vej.


5 Gud Fader i det høje,

lær mig at skelne nøje

det sande fra dets skin;

og mens jeg er i live,

lad lig et barn mig blive,

skænk mig et fromt, enfoldigt sind!


6 Koldt nattens vinde sukke,

mit øje vil sig lukke,

giv mig, o Gud, din fred!

Se nådig til min slummer,

og trøst mig i min kummer,

og trøst min syge nabo med!

Op, al den ting

1 Op, al den ting, som Gud har gjort,

hans herlighed at prise!

Det mindste, han har skabt, er stort

og kan hans magt bevise.


2 Gik alle konger frem på rad

i deres magt og vælde,

de mægted' ej det mindste blad

at sætte på en nælde.


3 Det mindste græs jeg undrer på

i skove og i dale,

hvor skulle jeg den visdom få,

om det kun ret at tale?


4 Hvad skal jeg sige, når jeg ser,

at alle skove vrimle,

de mange fuglesving, der sker

op under Herrens himle?

5 Hvad skal jeg sige, når jeg går

blandt blomsterne i enge,

når fuglesangen sammenslår

som tusind harpestrenge?


6 Hvad skal jeg sige, når mit sind

i havets dybe grunde

kun dog så lidt kan kige ind

og ser så mange munde?


7 Hvad skal jeg sige, når jeg ser,

hvor stjerneflokken blinker,

hvor mildt enhver imod mig ler

og op til himlen vinker?


8 Hvad skal jeg sige, når jeg op

til Gud i ånden farer

og ser den store kæmpetrop

af blide engleskarer?

9 Hvad skal jeg sige? Mine ord

vil ikke meget sige;

o Gud! hvor er din visdom stor,

din godhed, kraft og rige!


10 Op, stemmer alle folk på jord

med frydetone sammen:

Halleluja, vor Gud er stor!

Og Himlen svare amen.

    Hans Adolph Brorson 1734.

Nu titte til hinanden

1 Nu titte til hinanden de favre blomster små,

de muntre fugle kalde på hverandre;

nu alle jordens børn deres øjne opslå,

nu sneglen med hus på ryg vil vandre.


2 Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:

han føder fugl og markens lilje klæder;

dog menneskenes børn har han allermest kær,

Gud ånder på øjet, når det græder.


3 Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,

hans vugge stod på jord foruden gænge.

Guds Himmeriges fryd har han lovet de små

og blomster fra Paradisets enge.


4 Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,

han bærer barnet op til Gud på armen;

han storm og hav betvang, da han vandred på jord,

men børnene leged ham ved barmen.

5 O du, som os velsigned og tog i favn de små,

en morgen se vi dig i Paradiset;

du lærte os til Gud vore øjne opslå,

evindelig være du lovpriset!

    B.S. Ingemann 1837

Morgenstund har guld i mund

1 Morgenstund

har guld i mund;

for natten Gud vi love;

han lærte os, i Jesu navn,

som barnet i sin moders favn

vi alle sødt kan sove.


2 Morgenstund

har guld i mund;

vi til vort arbejd ile,

som fuglen glad i skov og vang

udflyver med sin morgensang,

genfødt ved nattehvile.

 

3 Morgenstund

har guld i mund,

og guld betyder glæde,

og glædelig er hver en dag,

som leves til Guds velbehag,

om end vi måtte græde.

4 Gå da frit

enhver til sit

og stole på Guds nåde!

Da får vi lyst og lykke til

at gøre gavn, som Gud det vil,

på allerbedste måde.

 

5 Sol opstår,

og sol nedgår,

når den har gjort sin gerning;

Gud give os at skinne så,

som himmellys, skønt af de små!

Da randt for os guldterning.

    N.F.S. Grundtvig 1853

Lysets engel går med glans

1 Lysets engel går med glans

gennem himmelporte.

For Guds engels strålekrans

flygter alle nattens skygger sorte.


2 Sol går over verden ud

med Guds lys i øje:

Se! Vor Herres sendebud

går på gyldne skyer i det høje.


3 Englen spreder over jord

glansen fra Guds Himmel;

i sin kåbes stråleflor

favner han alverdens glade vrimmel.

4 Sol ser ind i slot og vrå,

ser på drot og tigger,

ser til store, ser til små,

kysser barnet, som i vuggen ligger.


5 Os han også favne vil,

englen i det høje;

os han også smiler til,

englen med Guds himmelglans i øje.


6 Os har og vor Herre kær:

ingen sjæl han glemmer;

i hvert solglimt Gud er nær

og vor glade morgensang fornemmer.
     B.S. Ingemann 1837.

Nu falmer skoven trindt om land

1 Nu falmer skoven trindt om land,

og fuglestemmen daler;

alt flygted storken over strand,

ham følger viltre svaler.


2 Hvor marken bølged nys som guld

med aks og vipper bolde,

der ser man nu kun sorten muld

og stubbene de golde.


3 Men i vor lade, på vor lo,

der har vi nu Guds gaver,

der virksomhed og velstand gro

i tøndemål af traver.


4 Og han, som vokse lod på jord

de gyldne aks og vipper,

han bliver hos os med sit ord,

det ord, som aldrig glipper.

5 Ham takker alle vi med sang

for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang,

for ordet og for livet.


6 Da over os det hele år

sin fred han lyser gerne,

og efter vinter kommer vår

med sommer, korn og kerne.


7 Og når engang på Herrens bud

vort timeglas udrinder,

en evig sommer hos vor Gud

i Paradis vi finder.

8 Da høste vi, som fugle nu,

der ikke så og pløje;

da komme aldrig mer i hu

vi jordens strid og møje.


9 For høsten her og høsten hist

vor Gud ske lov og ære,

som ved vor Herre Jesus Krist

vor Fader ville være!


10 Hans Ånd, som alting kan og ved,

i disse korte dage

med tro og håb og kærlighed

til Himlen os ledsage!

    N.F.S. Grundtvig 1844.

Krist stod op af døde

1. Krist stod op af døde

i påske-morgenrøde!

Thi synger lydt og sjæleglad

hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje!


2. Krist stod op af døde,

afsonet er vor brøde!

Thi synger lydt og sjæleglad

hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje!

3. Krist stod op af døde,

i Himlen vi ham møde!

Thi synger lydt og sjæleglad

hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje!

_____________

Halleluja!

Halleluja! Halleluja!

Thi synger lydt og sjæleglad

hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje!

  Tysk 12. årh. Bearbejdet omkring 1500.

  Dansk 1528. Bearbejdet 1642.

  N.F.S. Grundtvig 1815 og 1845.

  Thomas Laub 1889.

Lille Guds barn, hvad skader dig?

1 Lille Guds barn, hvad skader dig?

Tænk på din Fader i Himmerig!

Han er så rig, han er så god,

ingen kan stå hans magt imod.

O, Gud ske lov!


2 Føden og klæden, hus og hjem,

skulle Guds børn gå vild om dem?

Mennesket lever af Guds ord,

hjemme har børn, hvor fader bor.

O, Gud ske lov!


3 Fuglen i skov, på mark og fjeld

synger i gry og så i kvæld,

sover så sødt på kampesten

som under tag på kvist og gren.

O, Gud ske lov!

4 Ikke den pløjer eller sår,

lægger ej op fra år til år,

dog hvor bønder af hunger dø,

finder den lille fugl et frø.

O, Gud ske lov!


5 Yndig er blomsten klædt og boldt,

dejligst at se på fjeldet goldt,

ikke den spinder, ej den syr,

dronning er dog dens dragt for dyr.

O, Gud ske lov!


6 Blomst kommer op, og blomst går ud,

hvad er vel den for Himlens Gud

noget at regne mod de små,

som for hans åsyn evig stå!

O, Gud ske lov!

7 Lille Guds barn i verden her,

hold dig da til din Fader nær!

Spørg om hans magt og kærlighed,

stol kun på ham, og hvil i fred!

O, Gud ske lov!


8 Føden og klæden nok du får

af ham i morgen som i går.

Og når hans sol for dig går ned,

arver du al hans herlighed.

O, Gud ske lov!

Matt 6,25-34
N.F.S. Grundtvig 1855-56

Måne og sol

1 Måne og sol,

vand, luft og vind

og blomster og børn

skabte vor Gud.

Himmel og jord,

alting er hans,

    Herren vor Gud vil vi takke.

    Herre, vi takker dig.

    Herre, vi priser dig.

    Herre, vi synger dit hellige navn.

2 Jesus, Guds søn,

levede her

og døde for os,

lever i dag,

ja, han er her,

ja, han er her,

    Herren vor Gud vil vi takke.

    Herre, vi takker dig.

    Herre, vi priser dig.

    Herre, vi synger dit hellige navn.

3 Ånden, vor trøst,

levende, varm

og hellig og stærk,

taler om Gud,

bærer os frem

dag efter dag.

Herren vor Gud vil vi takke.

Herre, vi takker dig.

Herre, vi priser dig.

Herre, vi synger dit hellige navn.

Ingen er så tryg i fare

1 Ingen er så tryg i fare

som Guds lille børneskare,

fuglen ej i skjul bag løvet,

stjernen ej højt over støvet.


2 Herren selv på Zions bjerge

for sit folk er skjold og værge,

vil sig over os forbarme,

bære os på faderarme.


3 Ingen nød og ingen lykke

af hans favn os bort skal rykke;

han, den bedste ven blandt venner,

al vor trang og længsel kender.

4 Vore hovedhår han tæller,

hver en tåre, som vi fælder;

han os føder og os klæder,

midt i sorgen han os glæder.


5 Om han tager, om han giver,

samme Fader han dog bliver,

og hans mål er kun det ene,

barnets sande vel at tjene.


6 Fryd dig da, du lille skare!

Jakobs Gud vil dig bevare;

på hans mindste vink må alle

fjenderne til jorden falde.

7 Og når endt er kampens dage,

endt hver jordisk nød og klage,

kalder os vor Faders stemme

til en evig fryd derhjemme.

    Lina Sandell-Berg 1856.
    Fredrik Engelke 1873. P.D. Koch 1891.
    Bearbejdet 1895. 1953.

I østen stiger solen op

1 I østen stiger solen op:

Den spreder guld på sky,

går over hav og bjergetop,

går over land og by.


2 Den kommer fra den favre kyst,

hvor Paradiset lå;

den bringer lys og liv og lyst

til store og til små.


3 Den hilser os endnu så smukt

fra Edens morgenrød,

hvor træet stod med evig frugt,

hvor livets væld udflød.

4 Den hilser os fra lysets hjem,

hvor størst Guds lys oprandt

med stjernen over Betlehem,

som østens vise fandt.


5 Og med Guds sol udgår fra øst

en himmelsk glans på jord,

et glimt fra Paradisets kyst,

hvor livets abild gror.


6 Og alle stjerner neje sig,

hvor østens sol går frem:

den synes dem hin stjerne lig,

der stod ved Betlehem.

7 Du soles sol fra Betlehem!

Hav tak og lov og pris

for hvert et glimt fra lysets hjem

og fra dit Paradis!

    B.S. Ingemann 1837.

Her kommer, Jesus, dine små

1 Her kommer, Jesus, dine små,

til dig i Betlehem at gå;

oplys enhver i sjæl og sind

at finde vejen til dig ind.


2 Vi løber dig med sang imod

og kysser støvet for din fod;

o salig stund, o klare nat,

da du blev født, vor sjæleskat!


3 Velkommen fra din himmelsal

til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød

end stald og krybbe, kors og død.

4 Al verden stod i Satans pagt,

da brød vor Jesus frem med magt

og rev os ud med blodig hånd

af alle vore fjenders bånd.


5 Men, Jesus, ak, hvor går det til,

at dog så få betænke vil

den inderlige kærlighed,

der drog dig til vor jammer ned?


6 Så drag os ganske til dig hen,

o Jesus, du vor sjæleven,

at hver af os så inderlig

i troen må omfavne dig.

7 Lad verden ej med al sin magt

os rokke fra vor dåbes pagt,

men giv, at al vor længsel må

til dig, til dig alene stå!


8 Så skal det ske, at vi engang

blandt alle helgens frydesang

i Himlens søde Paradis

skal prise dig på englevis.


9 Her står vi nu i flok og rad

om dig, vort skønne hjerteblad.

Ak, hjælp, at vi og alle må

i Himlen for din trone stå!

    Hans Adolph Brorson 1732.
    Bearbejdet 1850.

Gud ske tak og lov

1 Gud ske tak og lov!

Vi så dejligt sov,

barnet lå med varme kind på puden.

Nu som fuglen frisk!

Rask som havets fisk!

Morgensolen titter gennem ruden.


2 Med hin glans fra sky

kom der lys i by,

kom der glimt af sol i alle sjæle.

Alle haner gol,

hilsed glad Guds sol,

alle vævre tunger små fik mæle.

3 Ej den mindste mus

savner tag og hus;

fattigst spurveunge har sin rede.

Ej den mindste fugl

savner ly og skjul;

vi skal heller ej om fristed lede.


4 Lystig hanen gol,

hilsed glad Guds sol;

for hver sjæl er lys og lyst oprundet.

Nu som fuglen frisk!

Rask som havets fisk!

Vi har kærligheds-asylet fundet.

    B.S. Ingemann 1837.