En markant kirke

Danmark er kendt for sine middelalderkirker. Landet over ligger ca. 1700 middel­alderkirker, som alle har det til fælles, at deres vedligeholdelse og sikring for eftertiden er en ressourcekrævende og bekostelig affære.

 

I 2016 modtog Broager Kirke støtte fra Kirkeistandsættelsesordningen med følgende begrundelse:

 

“Broager kirke er en af Sønderjyllands mest markante kirker med sin dominerende beliggenhed, sin romanske teglstenskerne, sit vældige, middelalderlige tårn, der toppes af et højt dobbeltspir, samt sine to ligeledes middelalderlige korsarms­kapeller. Dens klokkehus er landets største af sin art, og dens inventar tæller for­nemme stykker som den anselige og ganske unikke altertavle i akantusbarok fra 1717, en dørfløj fra 1786 og de to stykker, der ønskes restaureret, ikke mindst den mægtige, dygtigt skårne figur af Sankt Georg og Dragen, der er placeret i nord­kapellet, midt i en kalkmalet udsmykning med motiver fra Sankt Georgs liv. [Motiverne er fra Sankt Jørgens martyrium...]

 

Figuren af Sankt Georg og Dragen har et aktuelt behov for at blive behandlet mod borebilleangrebet, samt at pengeblokken, der på grund af sin alder er yderst bevarings­værdig og af stor kulturhistorisk betydning for kirken, som nævnt er skadet efter at have været fjernet fra kirken. Det er endelig bemærket, at dørfløjen i kirkens østdør fra ca. 1786 har spredte rådskader og derfor også kunne trænge til en istandsættelse, mens resten af inventaret er i fin stand.

 

Broager kirke har en indlysende regional og derved også national betydning, mens figuren af Sankt Georg og Dragon er yderst usædvanlig. På Nationalmuseet findes et lignende værk, udført omkring 1520 til en kirke i Husum i Sydslesvig, som blev revet ned i 1807. Men at en figur af denne type fortsat står på den oprindelige plads i den kirke og endog det kapel, hvortil den er skabt, er uden lige.

 

Ansøgningen gælder således et værk af enestående national betydning med et stort behov for den påtænkte restaurering og må herudfra betegnes som absolut støtteværdig.”