Kirkekontor

KIRKEKONTORET ER PT. LUKKET 

Man kan henvende sig til sognepræsterne eller kirkegårdslederen med spørgsmål. Eller, hvis det drejer sig om løn til koret, Frederik Quintus Bak. Se nedenfor.


Kordegn 

Jette Stenkjær Hansen

Storegade 1

6310 Broager

📞 7444 0755

📧 broager.sogn@km.dk

🔒 kontakt via Sikker formular

Træffetid

tirsdag - fredag 11.00-13.00

torsdag 15.00-17.00

Her anmodes om dåb og vielse og ordnes papirer, samt gravstedslegater. Man kan også bestille rundvisning under ledelse af en guide. 

Præster, organist og kirkekontor har fridag mandag.

Præster

Stefan Klit Søndergaard

Vestergade 36

6310 Broager

📞 2219 3328 (også WhatsApp)

📧  skls@km.dk

🔒 kontakt via Sikker formular

Mandag fridag

Malene Freksen

Kontor i Kirkeladen i Dybbøl

Dybbøl Bygade 103, 6400 Sønderborg

📞 2892 0781

📧  mf@km.dk

Mandag fridag 

Organist

Organist-stillingen er for tiden ikke besat. Dog er ansat 6 timer om ugen for at lede og undervise Broager Kirkekor:

Frederik Quintus Bak

📞  24226353 

📧 fquintusbak@protonmail.com 


Kirkebetjening

Kirkegårdsleder

Jan Hjortshøj

Kirkegade 16a

6310 Broager

📞 7444 0600

Mandag - fredag

09.30-10.00 og 12.30-13.00

📧  janhj@km.dk

Kirketjener

Lars Hvedemose

Kirketjener 

Birthe Jensen

Søgeord:
gravminder gravminde granddækning registrering bevaringsværdige gravsteder fredet fredede kirkegård kirkegårdskontor kontor legater sekretær aftaler betaling betale navneændring graver graverkontor kirkepynt kirkegårdstakst kirkegårdstakster