Kirkegård

Krigergrave

Henved 300 faldne fra de slesvigske krige hviler på Broager kirkegård.

 

Nord for sakristiet på gravstedet indhegnet af nygotisk støbejernsgitter findes en gravsted på underkorporal Hans Nielsen Brahesborg, der faldt i træfningen ved Egernsund den 28. maj 1848.

Fra krigen 1864 hviler her 73 danske og godt og vel 200 tyske soldater.

 

Til minde om de danske soldater er rejst en sleben granitobelisk med ind­skrift: Minde over 73 danske krigere faldne ved Dybbøl i kampen for fædre­landet 1864.

I en grav sammen med tre kammerater hviler feldwebel Probst, den kendte fane­bærer fra skanse V.


Lange gravrækker bærer kun en be­ske­den sten: Hier ruhen preussische Soldaten gefallen in dem Kampfen von Dübbel 1864.

 

At der findes så mange begravelser fra slagene på Dybbøl i 1864 skyldes alene, at den nuværende præstegård (Vester­gade 36) var indrettet til lazaret.

Og i en anden fællesgrav ligger den kendte pioner Carl Klinke, som sprængt­­e palisaderne ved skanse II og derved fandt døden.

Mindehøjen

Minde fra 1922 for 190 faldne soldater fra Broagerland i krigen 1914-18. Højen er 17 meter i diameter ved foden, 3 meter høj og 9 meter i diameter på toppen.

 

Mindestenen på toppen af højen har inskriptionen “Sten satte Broagerland, sønner til minde, faldne i krigen 1914-18”.

 

Der er på højens top plantet 9 egetræer, et for hver af sognets 9 byer. Ved høj ens bund er anbragt 165 sten med 190 navne på de faldne i krigen. En sten for hver familie. Nogle af stenene bærer således flere navne. På 2 stene står 4 navne, dvs. 4 faldne fra samme familie. For variationens skyld er stenenes kors udformet forskelligt.

 
Mindesten over 2 gendarmer

 

Fra krigen 1940 - 45 findes en mindesten over to gendarmer, der omkom i Neuen­gamme under krigen.

Bevaringsværdige gravsteder

Udover ovennævnte gravsteder, blev der i 1990 foretaget en registrering af 68 bevaringsværdige gravsteder på Broager Kirkegård. Blandt de registrerede gravsteder er der en del præstegravsteder samt adskillige teglværksejeres gravsteder. Teglværksindustrien har betydet utrolig meget for Broagerland. Det ældste gravsted på kirkegården er et 7 pladsers gravsted over familien fra Skeldegård. Desuden findes den sønderjyske socialdemokratiske folketingsmand I. P. Nielsen´s gravsted på Broager kirkegård.

16 nye urnegravsteder

I løbet af 2009 anlagde vores kirkegårdspersonale 16 nye urnegravsteder på den gamle del af kirkegården (afd. D) nord for Kirken.

 

Det var vigtigt, at der blev anlagt nogle flere urne­grav­steder, da der kun var 3 ledige tilbage.

 

De nye urnegravsteder er større end de tidligere, nem­lig 1,5m x 1,5m. Så de er altså store nok også som familie­gravsteder, da der kan være 4 urner i grav­ste­det samtidig. Fredningstiden er som sædvanlig 10 år.

 

Bestemmelserne vedrørende disse gravsteder er: med hensyn til anlæg og renholdelse er de legatgravsteder. Dvs. at man forud betaler for renholdelse. Man må der­imod gerne selv stå for grandækning og pyntning i øvrigt. Gravsten / gravminder må ikke være større end 50 x 80 cm.