På denne side opdateres information om stillingen som sognepræst i Broger Sogn pr. 1.11. 2024

Stilling som sognepræst i Broager Sogn pr. 1.11. 2024.

Tag kontakt til os og kom og besøg os. Ring og lav en aftale  

Stillingsannonce fra Haderslev Stift:

Sognepræst i Broager Pastorat, Sønderborg Provsti, Haderslev Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Broager Pastorat, Sønderborg Provsti er ledig til besættelse den 1. november 2024.

 

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling.

 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

 

Har du lyst til at læse mere om Broager Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: Link til sognets hjemmeside:www.broagerkirke.dk

 

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Haderslev Stifts hjemmeside www.haderslevstift.dk. Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) Stillingen aflønnes efter løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Det er en forudsætning for indplacering i LG 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse eller NY PRÆST. Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Vestergade 36, 6310 Broager.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.654,58. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering.

 

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Kontaktoplysninger MR-formand Marianne Tychsen, Broager Sogn Telefon 52 99 64 44 ∙ E-mail: 9004fortrolig@sogn.dk

Kontaktoplysninger provst Poul Gregers Geil, Sønderborg Provsti: Telefon 20 40 85 18 ∙ E-mail: pgg@km.dk

Kontaktoplysninger Haderslev Stift Telefon 74 52 20 25 ∙ E-mail: kmhad@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen v/bispesekretær Heidi Hinrichsen: Telefon 73 52 45 84 ∙ E-mail: hj@km.dk

 

Opslag af stillingen: 23. juli 2024 Ansøgningsfrist: 26. august 2024

 

Sognets input til stillingsannoncen:  Se alle billederne nederst på siden !

Vil du være med til at forme fremtidens kirkeliv i Broagers aktive lokalområde?

 • Vi søger en sognepræst, som har lyst til at gøre en forskel og sætte præg på vores lokalsamfund.
 • Vi tilbyder en stilling, hvor der er rig mulighed for at forme og præge stillingen.
 • Vi er en aktiv menighed med et stort engagement i både kirkelige handlinger og sociale aktiviteter. Vores menighed består af en bred vifte af aldersgrupper.
 • Vi vægter traditioner højt, men er også åbne for nye tiltag og idéer.

Broager Sogn har ca. 3800 folkekirkemedlemmer og en medlemsprocent på ca. 85. Broager har egnens mest ikoniske kirke, som med sine to spir, mindehøj for faldne soldater fra første verdenskrig og figurgruppe af Skt. Jørgen og dragen er et vartegn for hele området. Kirken er fra ca. 1200 og har ca. 275 siddepladser og et Marcussen & Søn orgel med 18 stemmer fra 1968.

Kirkegangen er god og stabil. Der er ansat kordegn, deltids kirke- og kulturmedarbejder, kirkegårdsleder, gravermedhjælpere, kirketjenere, fuldtids organist samt børne- og ungdomskor, som synger ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Der er tradition for velbesøgte arrangementer i sognegården med bl.a. højskolesang og sognecafeer med et bredt program.

 

Den ledige stilling er en fuldtidsstilling som sognepræst (KBF) og derudover er der knyttet en fuldtids overenskomstansat sognepræst, som varetager opgaver både i Broager og nabosognet Dybbøl). Den nye præst forventes at indgå med stor entusiasme i planlægning og afvikling af alle typer af kirkelige handlinger og sognets andre arrangementer. Vi har bl.a. minikonfirmander, spaghettigudstjenester, konfirmander, plejehjemsgudstjenester. Hvis ansøgere har potentiale for at kunne varetage funktion som daglig leder, vil det ikke være et minus. Sognet er kendetegnet ved et aktivt foreningsliv. Der er et forbilledligt samarbejde mellem kirken og den lokale skole samt øvrige institutioner.

 

Præstegården er noget helt særligt. Med sine 280 kvadratmeter plus garage udgør den en yderst præsentabel embedsbolig. Menighedsrådet sætter den boligen i tiptop stand inden indflytning og når en større kirkerenovering er tilendebragt medio 2025, står Broager Sogn knivskarpt: Nyrenoveret kirke, nyere præste- og sognegård inkl. kontorfaciliteter.  

Broager er ikke kun i indhold men også geografisk en syntese af alle grænselandets goder. 10 km til Sønderborg, 30 min. til Flensborg, 35 min. til København (lufthavn nær Sønderborg med rutefly), 2 timer til Hamborg. Sønderborgområdet er rig på kulturliv med symfoniorkester og regionalt spillested, teaterforening og de bedste betingelser for natur-, kultur- og fritidsliv. Kommunen har universitet og øget tilgang til uddannelsesstederne og i det hele taget et internationalt studie- og erhvervsmiljø. Der er et omfattende kommunalt partnerjob-program. Se mere på sonderborg.dk og tjek broagerkirke.dk for yderligere præsentation af jobbet.

 

Kontakt:

Menighedsrådsformand Marianne Tychsen: 52996444 - bedst efter kl. 16. marianne.tychsen@gmail.com. 

Sognepræst i Dybbøl og Broager Malene Freksen 28920781 mf@km.dk

Provst for Sønderborg Provsti Poul Gregers Geil tlf. 20408518 pgg@km.dk

 

Broager Sogn glæder sig til at ansætte en præst, der:

 • er teologisk velfunderet
 • er god til at tale med mennesker i alle livets situationer, opsøgende og synlig i lokalsamfundet
 • er en god samarbejdspartner, som har lyst til at indgå i kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter
 • er klar til en omskiftelig hverdag i tæt fællesskab med det øvrige personale

 

Vi tilbyder:

 • fantastiske fysiske og menneskelige rammer
 • gode institutioner på alle niveauer i nærområdet
 • gode relationer og samarbejdsfora i provstiet
 • tæt samarbejde med nabosogn og god kollegial sparring
 • åben- og nysgerrig menighed og menighedsråd
 • sekretærhjælp for sognepræsten

Se de dejlige billeder fra sogn, kirke, præstegård og sognegård herunder 

Flere fotos af kirkens liv