Dåb, konfirmation, bryllup, begravelse

Man kan få sit barn døbt eller blive gift i Broager Kirke, hvis man har tilknytning til sognet. Det vil almindeligvis sige, at man bor eller har boet i sognet, eller at ens forældre bor i sognet.

Dåb

foregår ved søn­dags­­guds­­tje­ne­­sten. Dåbsbarnet skal forinden være navngivet (se godkendte navne) ved henvendelse til kommunekontoret (hvis barnet er fra Sønder­jylland, ellers kan navngivning ske ved dåb).

 

Henvend dig på kirkekontoret. Hvis du skriver til os, så husk at skrive skrive fulde navn, adresse og te­le­fon­num­mer, så vi ved, hvem der henvender sig.

Konfirmation, datoer og -klokkeslæt

I 2025 holder vi konfirmation i weekenden efter Store Bededag for 

  • 7x lørdag d. 17. maj kl. 9.00
    7y lørdag d. 17. maj kl. 11.00
  • søndag d. 18. maj kl. 10.30 (øvrige/efter ønske)

Konfirmander, som ikke går på Broager skole, skal i god tid inden kon­fir­ma­tions­under­vis­nin­gens start i august/september henvende sig til sognepræsten for at aftale evt. undervisning og konfirmationstidspunkt.

 

De år, hvor der 3 7.-klasser på Broager Skole, bliver 7x bliver konfirmeret lørdag kl. 9.00, 7y lørdag kl. 11.00 og 7z søndag kl. 10.30. 

Bryllup (vielse, velsignelse)

Inden brylluppet skal der udfærdiges en prøvelsesattest på kommunekontoret i den kommune, hvor man bor. (Borgerservice i Sønderborg kommune). En prø­vel­ses­attest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før brylluppet.

 

Bryllup i folkekirken forudsætter, at enten bruden eller brudgommen er medlem af folkekirken. Hvis kun den ene part er medlem af folkekirken, hvis en af ægte­fæller­ne er fraskilt, eller hvis parret er af samme køn påhviler det ikke nogen bestemt præst, at foretage vielsen.

Begravelse/bisættelse

aftales almindeligvis først gennem bedemand, men pårørende er dog også vel­kom­men til at henvende sig direkte til en af præsterne. Vi kommer gerne ud til en samtale.

Hjemmealtergang

Hvis man ønsker at modtage nadveren hjemme eller på sygehuset, er man velkommen til at henvende sig til en af præsterne.

Gudstjenestens gang

Ved gudstjenester kl. 10.30 plejer vi at følge denne liturgi...

Generelt ved kirkelige handlinger i Broager Kirke

Der synges fællessalmer fra Den Danske Sal­me­bog. Efter af­ta­le med præst el­ler or­ga­ni­st kan der til­lad­es an­dre sange som so­lo­sang samt mu­si­kal­ske ind­slag.

 

Fotografering kun ef­ter af­tale med præsten.