Dåb, konfirmation,
bryllup, begravelse

Man kan få sit barn døbt eller blive gift i Broager Kirke, hvis man har tilknytning til sognet. Det vil almindeligvis sige, at man bor eller har boet i sognet, eller at ens forældre bor i sognet.

Dåb

foregår ved søn­dags­­guds­­tje­ne­­sten. Dåbsbarnet skal forinden være navngivet (se godkendte navne) ved henvendelse til kommunekontoret (hvis barnet er fra Sønderjylland, ellers kan navngivning ske ved dåb).

Henvend dig på kirkekontoret. Hvis du skriver til os, så husk at skrive skrive fulde navn, adresse og te­le­fon­num­mer, så vi ved, hvem der henvender sig.

Konfirmation

Se konfirmationdatoer... 

Bryllup (vielse, velsignelse)

Inden brylluppet skal der udfærdiges en prøvelsesattest på kommunekontoret i den kommune, hvor man bor. (Borgerservice i Sønderborg kommune). En prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før brylluppet.

Bryllup i folkekirken forudsætter, at enten bruden eller brudgommen er medlem af folkekirken. Hvis kun den ene part er medlem af folkekirken, hvis en af ægtefællerne er fraskilt, eller hvis parret er af samme køn påhviler det ikke nogen bestemt præst, at foretage vielsen.

Begravelse/bisættelse

aftales almindeligvis først gennem bedemand, men pårørende er dog også velkommen til at henvende sig direkte til en af præsterne. Vi kommer gerne ud til en samtale.

Hjemmealtergang

Hvis man ønsker at modtage nadveren hjemme eller på sygehuset, er man velkommen til at henvende sig til en af præsterne.

Generelt ved kirkelige handlinger i Broager Kirke

Der synges fællessalmer fra Den Danske Sal­me­bog. Efter af­ta­le med præst el­ler or­ga­ni­st kan der til­lad­es an­dre sange som so­lo­sang samt mu­si­kal­ske ind­slag. Fotografering kun ef­ter af­tale med præsten.

Gudstjenestens gang

Ved gudstjenester kl. 10.30 plejer vi at følge denne liturgi...