Broager kirkekor starter op igen! -->

Broager kirkekor starter op torsdag d. 17. august kl. 15:15 i Broager sognegård! Der er plads til flere fra 10 år og op. Kontakt endelig korleder Marcus her. 

Konfirmandindskrivning

Kære kommende konfirmander og forældre.

 

Vi har nu pga. teambuilding på skolen ændret vores konfirmandindskrivning til tirsdag den 22. august 2023 kl. 16.30 i Broager Kirke. Det gælder både Stefans og Malenes hold. Vi opfordrer til at både forældre og kommende konfirmander deltager. Derefter vil der være orientering om undervisningen.

 

Stefans hold bliver undervist på følgende måde


Malenes hold

 

Der er ingen tilmelding til indskrivningen den 22. august. Man kan tilmelde konfirmanden på følgende to links, som begge bedes udfyldt.

Med venlig hilsen fra præsterne

Stefan Klit Søndergaard skls@km.dk 

Malene Freksen mf@km.dk 

Åbningstider:
Broager Kirke er åben for besøgende dagligt 9-17.
Vejkirker. Download folder
To masker: Glad og sur

Iklæd jer

“Ordner hænger man på idioter, stjerner og baand man kun adelen gi’r … Dog, har man hjerne...

Jesus ved bålet

Ved bålet

mildnes de mørke tanker ved visheden om, at vi er kendt af Gud, som elsker os uanset hvad. Og vi skal varme os ved fællesskab og delagtighed med ham, som sagde “følg mig”...

Jean-Paul Sartre

Helvede, er det de andre?

Helvede er der, hvor man er alene og ikke er sammen. For det er himmelsk at være sammen. Ja, bare det at sidde og synge forleden var himmelsk.”...