Konfirmation

foregår Store bededag og dagen efter, altså om lørdagen. (Store bededag: 7a og 7b. Lørdag: 7c og 7d. Hvis der kun er 2 klasser, så Store bededag 7a og lørdag 7b).

Eleverne fra Broager skole starter i ny-sammensatte 7.-klasser. Mange elever og forældre føler inden skoleårets start, at de gamle klasser er en mere kendt sammenhæng, men undervisningen både på skolen og til konfirmationsforberedelsen foregår i de nye klasser, og i løbet af året vil disse klasser blive elevernes nye sammenhæng.

Derfor opfordrer vi til, at man også bliver konfirmeret sammen med klassen. Man kan dog godt bytte konfirmationsdag; gode grunde kan være, hvis søskende, som går i forskellige klasser, gerne vil konfirmeres sammen, eller sammenfaldende konfirmationsdage i den nærmeste familie. (Der er altså frit valg mellem fredag og lørdag. Der er ikke frit valg af klokkeslæt).

Konfirmander, som ikke går på Broager skole, skal i god tid inden konfirmationsundervisningens start i august/september henvende sig til sognepræsten for at aftale evt. undervisning og konfirmationstidspunkt.

Konfirmationsdage i Broager Kirke