Sognecafé

Fredag d. 29. september

Desværre har vi måttet aflyse vores sommerudflugt af udefra kommende omstændigheder.

Vi holder i stedet for sognecafe i sognegården kl. 14.30-16.30:

Jeppe Aakjær

fortælling, sang og billeder.
v. Ingeborg og Georg

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskolen afholdes som et pilotprojekt af en række præster i Sønderjylland samt af undervisere fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Kirkehøjskolen forløber over fem fredage i vinterhalvåret 2017-2018, og hver gang vil både en lokal præst samt en underviser fra Menighedsfakultetet søge at føre dig dybere ind i troens og teologiens verden fordelt på to lektioner til hver. Du har mulighed for at være aktivt med og bidrage med spørgsmål og kommentarer.

Sogneaftener i efteråret 2017

”Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du?”

Tirsdag d. 10. oktober kl. 19:00
Lola Jensen: ”Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids”


Torsdag d. 26. oktober kl. 19:00
Erik Lindsø: ”Lukket på grund af ombygning” – At overleve med en teenager i huset. Portræt af en ungdomskultur.

Mandag d. 6. november kl. 19:00
Peter Hedegaard. ”Hjerternes revolution”
Tre aftener - velegnet for de fleste aldersgrupper
Vel mødt i Broager Sognegård

Vi synger HØJSKOLESANGBOGEN

i Broager Sognegård

8 sang-formiddage (fredage) fra kl.10:00 – Kl. 11:30
Vi synger ”tematisk” – kendte og mindre kendte sange, - der er også mulighed for forslag. Lederne/pianisterne (lidt på skift) er: Jørgen Kaad, Ingrid Bundgaard-Nielsen og Ingeborg Pedersen.

Konfirmandundervisning og -indskrivning

Konfirmandundervisning starter tirsdag d. 5 september (7a og 7c) og onsdag d. 6. september (7b) :
  • 7c undervises af Tina Iversen om tirsdagen fra 14-16
  • 7a undervises af Stefan Klit Søndergaard om tirsdagen fra 14-16
  • 7b undervises af Stefan Klit Søndergaard om onsdagen fra 14-16

Juniorkonfirmander

Broager kirke tilbyder juniorkonfirmand-undervisning til børn i 3. kl. Kom og vær med til leg, sang og gode historier i Broager kirke og sognegård. Det kommer til at foregå følgende tirsdage kl.14.15-15.30:
  • 29. august
  • 31. oktober
  • 12. december

Babysalmesang


Broager kirke tilbyder babysalmesang for børn mellem 2 og 12 måneder. Og til efteråret starter et nyt hold op i Broager sognegård.

Vi mødes følgende mandage i sognegården kl. 9.45-10.30:
11/9 - 18/9 - 25/9 - 2/10 - 9/10 - 23/10 - 30/10 - 6/11
Forløbet afsluttes med en babygudstjeneste lørdag den 11/11 kl. 9.45-10.15

Koruddannelse

Onsdag den 10. maj havde kirkekoret niveauprøver. Eksaminator var korkonsulent fra Folkekirkens Ungdomskor Hanne Korsgaard Sundbøll.

Man skal på forskellige niveauer kunne 20 salmer, 6 korsatser, korsvar til gudstjenesten, kirkeårets indhold og musiske begreber. Vi har arbejdet på pensum siden januar.


Konfirmationer

  • Der var konfirmationer i Egernsund Kirke, søndag d. 7. maj og i Broager Kirke, Store Bededag d. 12. maj og lørdag d. 13. maj.