Sankt Hans Aften 
i præstegårdshaven

Torsdag den 23. juni kl. 17.00

Vi mødes i præstegårdshaven og leger, synger, spiser og får en kort sankthanstale. Bålet tændes tidligt.

For „spaghettibørn“ og andre, som er for trætte til at være længe oppe. Vi stiller grill op og har pølser, snobrødsdej og drikkevarer, som man kan købe. Tag gerne tæppe med at sidde på, for vi har ikke stole nok til alle.


Orgelkoncert i 
Broager Kirke
Søndag d. 26. juni kl 15.00

Sanne Lorenzen giver orgelkoncert i Broager Kirke. 

Til daglig studerer Sanne på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ved prof. Bine Bryndorf. Efter sommerferien flytter hun til Schweiz og fortsætter sine studier på Schola Cantorum Basiliensis, som er en musikskole specialiseret i tidlig musik. Sanne er vokset op i Broager, og har haft sin daglige øvegang i Broager Kirke. Til koncerten spiller hun tysk og italiensk barokmusik.


Kirkekorets uddannelse

I kirkekoret har der igen været afholdt Niveauprøver, i år Niveau 2 og Niveau 3.

Niveauprøverne eller læreplanerne fra Folkekirkens Ungdomskor er undervisning i  hørelære, sang og gudstjenestelære på forskellige niveauer. På Niveau 2, f.eks, skal sangerne kunne almindelige musikalske begreber, 20 salmer, 6 to/trestemmige korsatser, gudstjenestens indhold og basal viden om kirkeåret.

Ida, Marie, Francesca, Lea, Amalie og Sigrid

Astrid, Bastian, Malou, Anna, Emily og Kathrine

Eksaminator er korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll, Aarhus


Broager Kirke filmet af Bo Lykke Jørgensen


Kirkeistandsættelse
Danmark er kendt for sine middelalderkirker. Landet over ligger ca. 1700 middelalderkirker, som alle har det til fælles, at deres vedligeholdelse og sikring for eftertiden er en ressourcekrævende og bekostelig affære.

Kirkeistandsættelsesordningen har for 2016 udpeget de seks kirker, der i år modtager støtte til istandsættelsesprojekter. En af disse kirker er Broager Kirke. I et notat fra Kirkeministeriet begrundes det således:

"Broager kirke er en af Sønderjyllands mest markante kirker med sin dominerende beliggenhed, sin romanske teglstenskerne, sit vældige,
middelalderlige tårn, der toppes af et højt dobbeltspir, samt sine to ligeledes middelalderlige korsarmskapeller. Dens klokkehus er landets største af sin art, og dens inventar tæller fornemme stykker som den anselige og ganske unikke altertavle i akantusbarok fra 1717, en dørfløj fra 1786 og de to stykker, der ønskes restaureret, ikke mindst den mægtige, dygtigt skårne figur af Sankt Georg og Dragen, der er placeret i nordkapellet, midt i en kalkmalet udsmykning med motiver fra Sankt Georgs liv. [Motiverne er fra Sankt Jørgens martyrium...] 

Figuren af Sankt Georg og Dragen har et aktuelt behov for at blive behandlet mod borebilleangrebet, samt at pengeblokken, der på grund af sin alder er yderst bevaringsværdig og af stor kulturhistorisk betydning for kirken, som nævnt er skadet efter at have været fjernet fra kirken. Det er endelig bemærket, at dørfløjen i kirkens østdør fra ca. 1786 har spredte rådskader og derfor også kunne trænge til en istandsættelse, mens resten af inventaret er i fin stand.

Broager kirke har en indlysende regional og derved også national betydning, mens figuren af Sankt Georg og Dragon er yderst usædvanlig. På Nationalmuseet findes et lignende værk, udført omkring 1520 til en kirke i Husum i Sydslesvig, som blev revet ned i 1807. Men at en figur af denne type fortsat står på den oprindelige plads i den kirke og endog det kapel, hvortil den er skabt, er uden lige.

Ansøgningen gælder således et værk af enestående national betydning med et stort behov for den påtænkte restaurering og må herudfra betegnes som absolut støtteværdig."


Som noget helt nyt er Dybbøl og Broager kirker gået sammen om at tilbyde babysalmesang og salmesang for de 1-3 årigeTil efteråret mødes vi til babysalmesang i Broager sognegård.  Samtidig tilbydes Salmer og sang, for de 1-3 årige i Dybbøl kirke. 

Babysalmesang

for børn mellem 2 og 12 måneder

Kom og vær med sammen med dit barn til salmesang, musikaktiviteter og leg. Tilbuddet strækker sig over 8 tirsdage kl. 9.45-10.35. Første gang tirsdag den 13. september i Broager sognegård. Ferie i uge 42. Vi vugger og danser, vi er stille og vilde, vi spiller og synger med nogle af vore dejlige salmer i centrum. Kan man godt det med så små børn?? Ja da, og de stråler af glæde! Babyer er faktisk temmelig begejstrede for at høre salmer, de skaber en intensiv oplevelse, især sammen med mor eller far. Medbring et lille tæppe, som baby kan ligge på. 

Salmer og sang

for børn fra 1 til 3 år, sammen med en voksen

I Dybbøl kirke tilbyder vi et fortsætterhold for babysalmesang. Holdet mødes 5 lørdage kl. 9.15-10.15 i Dybbøl kirke og i Kirkeladen. Første gang er lørdag den 24. september i Dybbøl kirke, ferie i uge 42. Man behøver ikke have været med til babysalmesang. Alt foregår på et niveau, hvor alle kan være med. Det vigtigste er lysten til at lege, synge, danse og bruge sin fantasi sammen. Salmer og kirkeviser vil have en central plads. 

Begge forløb afsluttes med en fælles baby-børnegudstjeneste, hvor hele familien er inviteret. Det er lørdag den 12. november kl. 9.45 i Broager kirke og varer en halv time. 

Musikpædagog og organist Hannelore Nissen-Berdiin skriver:

Musik med små børn er én af mine hjertesager. Vi har en forpligtelse til at vække børns kreative og musikalske evner og påvirke deres udvikling gennem musik så tidligt som muligt. De sange og salmer, børnene hører fra helt små af, bevarer de hele livet. 

Jeg glæder mig til at se jer. 

Af praktiske grunde er det lettest, hvis alle tilmelder sig på kirkekontoret i Dybbøl: mpe@km.dk eller tlf. 73485543

Hvert af disse forløb koster 100 kr. inkl. materialer og efterfølgende kaffe.   


Pegebibelen

I Broager Sogn begynder vi nu som dåbsgave at uddele Pegebibelen i stedet for "Salmer for de små" og "Må din vej gå dig i møde", som er udsolgt.

Pegebibelen er både let at læse og svær. Det er let for barnet at bære bogen i hanken og komme hen til forældrene med den, når der skal læses. Og billederne er enkle.

Men det er ikke helt så let - eller endda svært - for forældrene at læse. Der skal nemlig læses billeder, og måske skal forældrene til at forberede sig og få genopfrisket de forskellige historier. 

"...det er et spændende koncept, netop fordi det udfordrer den voksnes hukommelse og evne til at fortælle. Konceptet medfører en åbenhed og uafsluttethed, der gør, at bogen indbyder til at arbejde videre ..."

Bogens 24 enkle og farverige sider gengiver en række af Bibelens mest kendte historier. Bogen kan anvendes, også når børnene bliver større og kommer op i skolealderen, for historierne kan fortælles med flere og flere detaljer. Og børnene kan selv fortælle med. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det

I Broager Kirke er det ældste kalkmaleri kun delvis bevaret. Man skal være ekspert for at sige noget om det, men så kan man sige meget:

"Gudfader sidder på en tronstol under en baldakin med pinakler; bag ham er ophængt et tekstil med granatæblemønster. Hans ansigt er meget udvisket, men han synes at have kraftigt hår og fuldskæg; han bærer krone. Han synes iklædt skjorte og kappe, der er lukket over brystet, kappen har brede borter. Venstre hånds fingre anes. På hver side af tronstolen står en engel med strygeinstrument."

I mange menneskers sind er billedet af Gud også kun delvist bevaret. Men man skal ikke være ekspert for at tro på Gud. Og billedet af Gud lader sig fremkalde, når man kommer i kirke og hører evangeliet prædiket. I stedet for engle med strygeinstrumenter har vi en dygtig organist og et godt kor. Kom og se og hør!


Kirkegængerne

Kunstværk af Ole Hansen.Broager kirke er åben for besøgende fra påskeferien (dog senest 1. april) til slutningen af oktober dagligt 9-17. For tiden er kirken dog åben hele året i samme tidsrum.


Hør en prædiken