Sognecafe

Fredag d. 26. januar
En pludselig rejse til Rusland
Ved Sognepræst Stefan Klit Søndergaard

Skov til forpagtning – har du et godt projekt?

Broager menighedsråd udbyder herved for en periode på 15 år fra den 1. juni 2018 til den 31. maj 2033 følgende skovparcel til bortforpagtning: Matr. nr. 322 Iller, Broager. 8782 m2. Læs mere...

Sogneaftener i foråret 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19.00
Livet er det bedste, vi har - eksistensfilosofiske klange
Forstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole

"At livet det er livet værd/på trods af tvivl og stort besvær," hedder det i en populær højskolesang. Det er et udsagn med eksistentiel efterklang. En efterklang som den lyd, der bliver hængende i et rum, efter at først lød. Sådan har livet sine efterklange, hvor tanken får ro til at bundfælde sig.
    Mads har været forstander på Rødding Højskole i 10 år og fortæller om efterklange

Onsdag den 7. marts kl. 19.00
At stille den gamle krukke
Billedkunstner Gitte Buch

Ikoner, maleri og altertavler. En indføring i enkelte, udvalgte motiver fra Østkirkens hellige billeder - og en personlig beretning om mødet med mystikken og bibelen i billeder. Med billedeksempler deler Gitte Buch sit syn på kunst og kristendom med os og illustrerer, hvordan ikonernes stringente dogmesprog på en gang tvinger og befrier hendes hendes liv og motivverden. Særligt fokus på altertavlen fra Tryggelev på Langeland og Svenstruptavlen fra Als.
    Gitte Buch (1954) bor på Langeland og er medforfatter til bogen ”At male en ikon”.

Torsdag den 15. marts kl. 19.00
Altid allerede elsket
Helle Skaarup, Løgumkloster Refugium

Titlen er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian. ”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter” siger Helle Skaarup. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel: høresansen, sjæle-om-sorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.

Alle er velkommen. Entré og kaffe: 25 kr.
Aktivitetsudvalget ved Broager Menighedsråd

Se folder med lidt mere udførlig omtale af foredragene...

Babysalmesang

Broager kirke tilbyder babysalmesang for børn mellem 2 og 12 måneder.
Og sidst i januar starter et nyt hold op i Broager kirke.
Vi mødes følgende mandage i kirken kl. 9.45-10.30 :
29/1 - 5/2 - 12/2 - 19/2 - 26/2 - 5/3 - 12/3 - 19/3

Forløbet afsluttes med en babygudstjeneste.

Vi synger HØJSKOLESANGBOGEN

i Broager Sognegård

8 sang-formiddage (fredage) fra kl.10:00 – Kl. 11:30
Vi synger ”tematisk” – kendte og mindre kendte sange, - der er også mulighed for forslag. Lederne/pianisterne (lidt på skift) er: Jørgen Kaad, Ingrid Bundgaard-Nielsen og Ingeborg Pedersen.

Koncert på slagtøj: Ancestral Modernism

Søndag den 19. november var der koncert i Broager Kirke
med Ying-Hsueh Chen, Taiwan og Sori Choi, Sydkorea
på slagtøj.

Konfirmationer 2018

Se konfirmandlisterne nedenfor.

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskolen afholdes som et pilotprojekt af en række præster i Sønderjylland samt af undervisere fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Kirkehøjskolen forløber over fem fredage i vinterhalvåret 2017-2018, og hver gang vil både en lokal præst samt en underviser fra Menighedsfakultetet søge at føre dig dybere ind i troens og teologiens verden fordelt på to lektioner til hver. Du har mulighed for at være aktivt med og bidrage med spørgsmål og kommentarer.

Konfirmandundervisning og -indskrivning

Konfirmandundervisning starter tirsdag d. 5 september (7a og 7c) og onsdag d. 6. september (7b) :
  • 7c undervises af Tina Iversen om tirsdagen fra 14-16
  • 7a undervises af Stefan Klit Søndergaard om tirsdagen fra 14-16
  • 7b undervises af Stefan Klit Søndergaard om onsdagen fra 14-16

Juniorkonfirmander

Broager kirke tilbyder juniorkonfirmand-undervisning til børn i 3. kl. Kom og vær med til leg, sang og gode historier i Broager kirke og sognegård. Det kommer til at foregå følgende tirsdage kl.14.15-15.30:
  • 29. august
  • 31. oktober
  • 12. december