Viser indlæg med etiketten Ord til eftertanke. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten Ord til eftertanke. Vis alle indlæg

Den danske sangskat er ved at blive glemt

En læsværdig beskrivelse af kulturtab og et bud på en række sange og salmer, man med held kan nynne med på derhjemme: Den danske sangskat er ved at blive glemt, Angela Brink, Jyllands-Posten, 13.07.2016

Fædrelandskærlighed og kristentro

Af sognepræst Stefan Klit Søndergaard, Broager

Da sangeren Kim Larsen (KL) sidste år fyldte 70, blev der i BT under titlen “Her er 70 ting du (for­ment­­lig) ikke vidste om ham” nævnt, at KL ikke er en spe­cielt reli­giøs. Dog er han cite­ret for at sige: “Jeg kan godt li’ den lille over­tro. Løber der eksem­pel­vis en sort kat over vejen, så spytter jeg over venstre skulder”. Og senere nævnes det, at KL ikke bryder sig om betegn­elsen “national­skjald”. Det er for opstyl­tet, synes han, og det vil glæde ham, hvis folk vil kalde han spille­mand.

Kristen i Krise

 - Stand-Up Show med: Jakob Svendsen


Biskop: Politikerne må lave loven om

Biskop: Politikerne må lave loven om
(8. december 2014)
"Konfirmationsforberedelsen er en dannelsesproces. Det er en indføring i de kristne værdier, som i århundreder har båret vort danske samfund, og derfor vil det have vidtgående konsekvenser, hvis den nye skolereform bliver en hindring for vore unge i at deltage i konfirmationsforberedelsen", skriver biskop Henrik Stubkjær. 

Skolereform, biskopper og konfirmander

"Er konfirmandundervisningen dårligere stillet efter skolereformen? Det må man desværre svare ja til... Konfirmanderne er mere ukoncentrerede end, da de mødte om morgenen, det siger sig selv."

Sognepræst Jens Kvist: Skolereform, biskopper og konfirmander (8. december 2014)

Hemmelig plan skal adskille kirken fra staten

Er konfirmandundervisningen dårligere stillet efter skolereformen? Det må man desværre svare ja til... Konfirmanderne er mere ukoncentrerede end, da de mødte om morgenen, det siger sig selv.

Poul Joachim Stender skriver på kristendom.dk: Hemmelig plan skal adskille kirken fra staten. (3. december 2014)

Under protest

13. juni 2012

Der har i BroNOSEARCHager SoNOSEARCHgn været nogle udmelNOSEARCHdelser af FolkekirNOSEARCHken i protNOSEARCHest mod 8 biskNOSEARCHoppers præsNOSEARCHentation af nyt ritual for vieNOSEARCHlse af to af samNOSEARCHme køNOSEARCHn. (Se også MaNOSEARCHssoud FouroNOSEARCHozandehs krNOSEARCHitik af ritNOSEARCHualet).

Åbent brev til Danmarks biskopper:

Er virkeligheden nu noget, vi selv skaber?

Kristeligt Dagblad, d. 26. november 2011

Kan det virkelig passe, at samtlige biskopper i Danmark mener, at det homNOSEARCHoseksuelle parforhold er af samme art som ægtesNOSEARCHkabet mellem mand og kvinde, spørger præster i fælles brev.

Den 23. november om morgenen kunne man læse på Kirkeministeriets hjemmeside, at regeringen har besluttet, at homNOSEARCHoseksuelle par skal kunne indgå ægteskab på rådhuset og i folkekirken på lige fod med ægtNOSEARCHepar bestående af en mand og en kvinde, og at der skal udarbejdes et ritual for homNOSEARCHoseksuelle pars ægteskaNOSEARCHbsindgåelse.

Lise-Lotte Rebels høringssvar

Biskoppen over Helsingør Stift
Den 16. december 2010
Dok.nr. 125846/10
Kirkeministeriet

Kirkeministeriet fremsendte med brev af 17. september 2010 (dok.nr. 87502/10) rapport om folkekirken og regiNOSEARCHstreret partnerskab.

Som høringssvar har jeg følgende bemærkninger:

Er folkekirken nu blevet en sekt?

KRONIK - Kristeligt Dagblad
08. maj 2010 Den totale kapitulation til følelsernes rethaveri vil give folkekirken velfortjente vanskeligheder i fælleskirkelige sammenhænge, hvor folkekirken ikke mere vil blive opfattet som en ægte kirke, men som et meningsfællesskab for seneste politiske påfund

Carsten Breengaard

MAN SAGDE TIDLIGERE, at præster og teologer skulle afholde sig fra at forvirre menighederne. Det skyldtes den erfaring, at præster og teologer undertiden faldt for fristelsen til at lufte meninger, som jævne kirkekristne kunne have svært ved at forbinde med den kristendom, som traditionen havde overleveret, og som de sprogligt mødte i kirkens ritualer.

Helligånden virker ikke løsrevet fra Kristus

DEBAT- Kristeligt Dagblad

19. apr 2010 00:00 Hverken den østlige eller vestlige udformning af treenighedslæren har nogensinde indebåret, at Helligånden virker løsrevet fra Kristus, skriver dr.theol. Niels Arne Pedersen i diskussionen om veje til Gud.

Det har været interessant at følge debatten, om Gud frelser mennesket gennem andre religioner. For nylig har lektor Anders-Christian Jacobsen (Kristeligt Dagblad den 29. marts) dog klaget over, at debatten har været "for sporadisk og teologisk uoplyst". Det kan jeg kun give ham ret i, og det gælder i særlig grad hans eget indlæg. Her vil jeg samle mig om hans fremstilling af den østlige treenighedslære.

Hold fast i fadervor

"Hvorfor siger forældrene ikke, at de ikke vil finde sig i, at fadervor forbydes i folkeskolen? "

Morten Brøgger i Kristeligt-Dagblad 16. apr 2010: Hold fast i fadervor

Opstandelse: Mellem erfaring og tro

Peter Kemp
Præsteforeningens blad, Årg. 90, nr. 15 (2000), S. 322-332
Læs mere »

Afsked med Abraham?

Kommentar i en debat om Troels Nøragers "Afsked med Abraham"
Kristeligt Dagblad d. 10. juni 2009

Der mange, som har det svært med teksten, hvor Abraham skal ofre Isak. Men Troels Nørager har det overhovedet ikke svært med teksten, når han i Kristeligt Dagblad den 8. juni siger: "Teksten er fuldstændig entydig. Der er intet, der indikerer, at Gud ikke har til hensigt at lade Abraham gennemføre ofringen af sin søn. Gud tager heller ikke afstand til ofringen, men belønner Abraham for hans lydighed."

Jeg har aldrig tvivlet på Gud

artikel fra Udfordringen

Den kristne tro er fundament for musikeren og entertaineren, Sigurd Barrett, der bl.a. er kendt fra TV-programmerne ”Sigurds Bjørnetime” og ”Hit med Sangen”