Viser indlæg med etiketten Om kirken. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten Om kirken. Vis alle indlæg

Kirken set fra drone

filmet af Bo Lykke Jørgensen

Kirkeistandsættelse

Helikoptertur
Danmark er kendt for sine middelalderkirker. Landet over ligger ca. 1700 middelalderkirker, som alle har det til fælles, at deres vedligeholdelse og sikring for eftertiden er en ressourcekrævende og bekostelig affære.


De to forskellige Sankt Jørgen

Sankt jørgen, jønne Sct. sankt jørgen drage drage figurgruppe kalkmaleri kalkmalerier Sct. sankt jørgen drage drage figurgruppe kalkmaleri kalkmalerier Det drejer sig om to helt forskellige historier om samme person. I Broager Kirke bliver historierne sammenkædet på en helt enestående måde jf. nederst De forbundne historier.

Et gammelt sagn

Siamesiske tvillinger

Om Broager Kirkes tårn fortæller et gammelt sagn, at i et slot på Smøl Vold (kort) boede to søstre, der var siamesiske tvillinger og sammenvoksede ved lænden. Den ene døde før den anden, men man turde ikke skille dem ad for at redde den levende, og nogle dage efter døde hun også.

Kalkmalerier

Kirkens restaurering i 1924-27 afslørede kalkmalerier fra 4 perioder.

Præstetavler

Gregem
Domini Sui Jesu Christi
Broaggeranum...
Inventar inventar
Sognepræster i Broager
efter
Reformationen
Diakoner i Broager
efter
Reformationen

Inventar

Broager Kirke er blevet ændret adskillige gange gennem de mange år, den har eksisteret. Sidst i 1990-erne, hvor der blev foretaget en gennemgribende rensning af kalkmalerierne, blev farverne i kirken forandret, så kirken nu fremstår i lyse toner, prædikestol og døbefond er flyttet. Endvidere er altertavlen flyttet fra sin plads over alteret, således at de tre vinduer i apsis er synlige.

Restaureringen er sket i samarbejde med arkitekterne Hans Lund og Alan Havsteen-Mikkelsen. Sidst nævnte har bl.a. tegnet ny alterskranke samt lavet glasmosaikken i midter vinduet i apsis.

Syddør

Skibets tilmurede syddør er den oprindelige mandsindgang. Tilsvarende findes i nordmuren en kvindedør. Dørenes omrids ses udvendig og indvendig i kirken.

Præstegård


Den smukke hvide villa umidelbart vest for kirken har kun været præstgård siden 1990. Huset er bygget i 1863 og fungerede under krigen i 1864 som lazaret.

Nyt på kirkegård

16 nye urnegravsteder

I løbet af 2009 anlagde vores kirkegårdspersonale 16 nye urnegravsteder på den gamle del af kirkegården (afd. D) nord for Kirken.

Klokkehus

Klokkehuset er fra 1650. Med sine 7 x 7 m i grundplan er det landets største fritstående klokke hus. Det blev bygget til at bære kirkens 3 klokker, der måtte nedtages fra det alt for svagt byggede kirketårn. Kirketårnet er siden blevet forstærket, og klokkerne blev i 1904 flyttet tilbage til deres oprindelige plads.

Den ene klokke er fra 1200-tallet, de to øvrige er såkaldte genforeningsklokker til erstatning for klokker, som blev afleveret til krigsbrug i 1917.

Kirkegård

Krigergrave


Henved 300 faldne fra de slesvigske krige hviler på Broager kirkegård.

Nord for sakristiet på gravstedet indhegnet af nygotisk støbejernsgitter findes en gravsted på underkorporal Hans Nielsen Brahesborg, der faldt i træfningen ved Egernsund den 28. maj 1848.

Fra krigen 1864 hviler her 73 danske og godt og vel  200 tyske soldater. Til minde om de danske soldater er rejst en sleben granitobelisk med indskrift: Minde over 73 danske krigere faldne ved Dybbøl i kampen for fædrelandet 1864.

"Kirkegængerne"

Kunstværk af Ole Hansen, indviet lørdag d. 14. august 2010.

Findes 4 km sydøst for Broager i kunstnerens forhave på (hans nu forrige adresse) Krammarksvej 32, Gammelgab, 6310 Broager.

"Et stille dyr"

"Et stille dyr" af Erik Heide.
Udført i støbejern, opført 2007.
Erhvervet af Kunstfonden i Broager,
opstillet på det grønne areal sydøst for kirken.

Danmarks kirker

Danmarks Kirker udgivet af Nationalmuseet,
Sønderjylland,
Broager

Mindehøj

Minde fra 1922 for 190 faldne soldater fra Broagerland i krigen 1914-18. Ni egetræer, ét for hvert sogn, blev i sin tid plantet på højen. Omkring står 165 stene, én for hver familie. Nogle af stenene bærer flere navne. På 2 stene står 4 navne, dvs. 4 faldne fra samme familie. For variationens skyld er stenenes kors udformet forskelligt.

Mindestenen på toppen af højen har inskriptionen "Sten satte Broagerland, sønner til minde, faldne i krigen 1914-18"