Viser indlæg med etiketten Kontakt. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten Kontakt. Vis alle indlæg

Kirkekontor

Kordegn

Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1
6310 Broager
Tlf. 7444 0755
broager.sogn@km.dk

Træffetid
tirsdag - fredag 11.00-13.00
torsdag 15.00-17.00

Her anmodes om dåb og vielse (gerne via mail. Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer, så vi ved, hvem der henvender sig.) og ordnes papirer, samt gravstedslegater. Man kan også bestille rundvisning under ledelse af en guide. Det koster 300 kr.

Præster, organist og kirkekontor har fridag mandag.
kontakt adresse telefonnummer
dåb bryllup barnedåb vielse vielse i Broager kirke kirkelig velsignelse vielse kirkekontoret kontor ekspedition henvendelse papirer dåbsattest vielsesattest navneændring pas

Kirkebetjening

Kirkegårdsleder
Jan Hjortshøj
Bustrupvej 25
6400 Dybbøl
Tlf. 7444 0600
Mandag - fredag 9.00-9.30 
og 12.00-12.30


Kirketjenerfunktionen varetages medarbejder på kirkegården:
Lars Hvedemose og Allan Skrubbeltrang, samt kirkegårdslederen.

Se kirkegårdstakster i Sønderborg Provsti.

Søgeord: pris priser vedligehold gravsted gravsteder legat gravstedslegat
takster gravsteder takstoversigt erhvervelse og fornyelse af gravsted Obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning Omkostninger ved bisættelse/begravelse Nedennævnte ydelser er momsfrie gravstedsindehaver kistegravplads kistegravpladser Børnegravplads Urnegrav pladser 4.970 anonym fællesgrav de ukendtes Urneplads i fællesgrav

Organist

Organist 
Jørgen Kaad 
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl 
6310 Broager
Tlf. 2873 6181

Præster

Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36
6310 Broager
Tlf. 2219 3328
skls@km.dk

Mandag fridag


Tina Iversen
Kragelundvænget 103
7080 Børkop
Tlf. 61261004
tiv@km.dk

Træffes bedst:
tirsdag-fredag kl. 9-10
Derudover efter aftale
Mandag fridag

Menighedsråd

Mødetidspunkter almindeligvis 3. tirsdag i måneden, dog ikke juli. Se tidspunkter i kalenderen. Møder i Kirke- og Kirkegårdsudvalg almindeligvis 1. tirdag i referat, referater menighedsrådsmøde, indkaldelse, indkaldelser, møde, møder, offentlig, offentligemåneden.

Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder...

Menighedsrådet


Parkering og adgangsforhold

Tegninger af sognegården

sognegård rumindretning lokaler møbleringsplan stueplan "1. Etage" møderum konfirmandstue konfirmandstuer foredragslokale indretning kopirum