Viser indlæg med etiketten Kontakt. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten Kontakt. Vis alle indlæg

Kirkekontor

Kordegn 
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1
6310 Broager
Tlf. 7444 0755
broager.sogn@km.dk

Træffetid
tirsdag - fredag 11.00-13.00
torsdag 15.00-17.00
Her anmodes om dåb og vielse (gerne via mail. Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer, så vi ved, hvem der henvender sig.) og ordnes papirer, samt gravstedslegater. Man kan også bestille rundvisning under ledelse af en guide.

Præster, organist og kirkekontor har fridag mandag.
kontakt adresse telefonnummer
dåb bryllup barnedåb vielse vielse i Broager kirke kirkelig velsignelse vielse kirkekontoret kontor ekspedition henvendelse papirer dåbsattest vielsesattest navneændring pas

Kirkebetjening

Kirkegårdsleder
Jan Hjortshøj
Kirkegade 16a
6310 Broager
Tlf. 7444 0600
Mandag - fredag 9.00-9.30 og 12.00-12.30
janhj@km.dk

Se kirkegårdstakster i Sønderborg Provsti.

Organist

Organist 
Jørgen Kaad 
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl 
6310 Broager
Tlf. 2873 6181

Præster

Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36
6310 Broager
Tlf. 2219 3328
skls@km.dk

Mandag fridag

Tina Iversen
Kragelundvænget 103
7080 Børkop
Tlf. 61261004
tiv@km.dk

Træffes bedst:
tirsdag-fredag kl. 9-10
Derudover efter aftale
Mandag fridag

Menighedsråd

Mødetidspunkter almindeligvis 3. tirsdag i måneden, dog ikke juli. Se tidspunkter i kalenderen. Møder i Kirke- og Kirkegårdsudvalg almindeligvis 1. tirdag i referat, referater menighedsrådsmøde, indkaldelse, indkaldelser, møde, møder, offentlig, offentligemåneden.

Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder...

Menighedsrådet

Formand
Birgit Brockhattingen
Industrivej 11
Tlf. 2175 1454
birgitbrockhattingen@gmail.com

Parkering og adgangsforhold

Tegninger af sognegården

sognegård rumindretning lokaler møbleringsplan stueplan "1. Etage" møderum konfirmandstue konfirmandstuer foredragslokale indretning kopirum Vis tegninger af sognegården »