Broager Kirke søger organist

Ansøgningsfrist: 21. januar 2022


Dygtig og rummelig organist og korleder søges

En stilling som organist med korlederfunktion ved Broager Kirke er ledig snarest muligt, da vores mangeårige organist og korleder går på pension.

Vores nye organist skal primært

 • varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger såsom børne- og plejehjemsgudstjenester
 • akkompagnere til fællessange ved sognearrangementer
 • spille både traditionel kirke- og rytmisk musik
 • have lyst til og flair for at arbejde med børne- og ungekor i et inspirerende samarbejde med aktører inden for og udenfor den kirkelige organisation
 • være åben for at prøve kræfter f.eks. med sæson-kor for voksne
 • deltage og være aktiv i udvalg, som arrangerer koncerter/musikarrangementer

Vi ønsker en kollega

 • der er musikalsk og dygtig og som ønsker at berige menigheden med sit spil
 • der er en god ambassadør, som holder af højmessen og de kirkelige handlinger
 • der har gode samarbejdsevner, er udadvendt og kan indgå i et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle respekterer hinanden.
 • der har pædagogisk flair og er rummelig i forhold til korarbejde
 • der er dygtig til at løfte korets koncertevne
 • der er lydhør overfor menighed og menighedsråd

Vi tilbyder

 • en stilling på 23 timer/uge
 • en arbejdsplads, hvor trivsel er i fokus
 • et godt samarbejde med alle kollegaer, der består af to præster, fire kirketjenere, en kordegn, kirkegårdsleder og to gravere, vikarer samt aktive frivillige
 • et eksemplarisk og tæt samarbejde med nabosognets organist i forhold til ferie og fridage
 • en menighed og en personalegruppe, der holder af den klassiske højmesse med salmesang og smuk musik, men som også har et højt ønske om diversitet.
 • et tydeligt og engageret menighedsråd/ledelse
 • et skønt kirkerum og gode faciliteter i sognegården (både inde og ude)
 • alsidigt arbejde med mange forskelligartede funktioner

Ansøgning med nødvendige bilag samt gerne reference sendes til 9004fortrolig@sogn.dk.  Ansøgningsfrist er fredag den 21. januar kl. 12.00.

Samtaler vil så vidt muligt foregå den 26. og 27. januar efter nærmere aftale. Der vil indgå prøvespil samt mindre korprøve.

Vi glæder os til at høre fra dig. Mere info hos formand, Marianne Tychsen. 52996444 bedst efter kl. 16.00.

Broager Kirke har en fremragende akustik, der især er velegnet til orgel og korsang. Orglet er fra Marcussen og Søn 1968 med genanvendt facade fra 1740 (Joh. Dietrich Busch) og har 18 stemmer.

Broager Sogn har ca. 4600 indbyggere og kirken er egnens store klenodie og kendt for sine tvillingespir, Skt. Jørgen og Dragen samt den markante mindehøj for de faldne fra 1. verdenskrig.

Kirken har et godt samarbejde med byens institutioner.

Sønderborg Kommune har en meget aktiv Tilflytterservice.

Ansættelse sker ved Broager Sogns Menighedsråd beliggende Storegade 1, 6310 Broager

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.