Det nye menighedsråd

Det nye menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent, har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Marianne Tychsen
Næstformand: Anette Miang Jensen
Kirkeværge: Peter H. Rasmussen
Kasserer: Georg Pedersen
Sekretær: Laila Skov Andersen
Kontaktperson: Anna Slot Petersen
for yderligere poster og udvalg se referat...