Det nye menighedsråd - orientering om afstemningsvalg

Vi har haft menighedsrådsvalg i Broager Sogn

Velkommen til vores nye menighedsråd:
Anette Miang Jensen, Marianne Tychsen, Jette P Asmussen, Anna S Petersen, Laila Schau Andersen, Else Bonde, Peter Rasmussen, Georg Pedersen, Torben Nielsen

Stedfortrædere:
Helene Jørgensen, Conny Johannsen, Frede Tychsen

Orientering om afstemningsvalg

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.
Kandidatlisten kan indleveres hos Lisa Iversen, Benediktesvej 36 mandag til torsdag i tidsrummet 17-19 (dog ikke den 7. okt.) eller Marianne Tychsen, Dyntvej 71 i tidsrummet 17 – 19 den 21., 22., 24., 28. september og den 5., 12. og 13. oktober.

Der skal vælges 9 medlemmer.
9 stillere skal underskrive kandidatlisten.
Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.