Valg til menighedsråd 2020

Orienteringsmøde holdt vi tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Sognegården. 

Valgforsamling holdes tirsdag d. 15. september 2020
Valg af medlemmer samt stedfortrædere til menighedsrådet. Valgforsamlingen er åben for alle medlemmer af folkekirken i sognet.

Evt. afstemning tirsdag d. 17. november 2020

Valgbestyrelse for Menighedsrådsvalg 2020
Lisa Iversen
Anette Mjang Jensen
Marianne Tychsen