Nyt embede, ny vikar

Poul Erik Gildhoff har fået stilling som sognepræst i Burkal-Bylderup fra 15. maj. Inden Tina Iversen kommer tilbage til sin stilling i Broager og Dybbøl til 1. september, vil Henrik Bo Jakobsen passe hendes embede.

Tak til Poul Erik, som har skrevet til os:

På rette hylde. Ny hylde venter …

Fire måneder er nu i skrivende stund gået i mit vikariat i Broager-Dybbøl pastorat. Det blev både som forventet og slet ikke som forventet. Da det ikke er første gang jeg er præst – dog med en meget sparsom erfaring i bagagen – var en del ting velkendte for mig. Men der var også uprøvede områder, hvor jeg skulle gøre mine første erfaringer. Og så er der jo ikke mindst coronakrisen, som pludselig sendte mig hjem på ufrivillig ”studieorlov” med lidt begravelsestjeneste ved siden af. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger en dansk talemåde. Derfor har jeg benyttet tiden hjemme til at læse mere, end der normalt er tid til. Ifølge præsteløftet har jeg forpligtet mig på, ”at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede…” Det er ikke just talesprogsdansk anno 2020 men vel stadig forståeligt.

Overgangen til en præstegerning fra lærerjobs gennem 16 år har været meget blid, og jeg har hele tiden kunnet trække på mine kollegers og øvrige personales mangeårige erfaring. De har været ualmindeligt tålmodige med mig og mine mange mærkelige spørgsmål og forslag. Begravelser og bisættelser var et helt nyt område for mig at blive kastet ud i. Men jeg blev hjulpet godt i gang – også af imødekommende bedemænd – og det har opmuntret mig med positive tilbagemeldinger fra pårørende, trods det at de ofte har stået i en smertefuld situation. At kunne være nærværende, lyttende og give trøst ved livets afslutning har været et privilegium for mig.

Når regnskabet skal gøres op efter bare fire måneder i embedet, kommer jeg frem til, at tiden har givet mig en værdifuld afklaring i, hvorvidt jeg skulle være præst. Oprigtig talt oplever jeg, at jeg er havnet på den helt rigtige hylde! Den erkendelse og erfaring giver lyst til at fortsætte arbejdet, og forhåbentlig får vi snart åbnet kirkedørene på vid gab, så gudstjenester og kirkelige handlinger kan brage løs igen.

Egentlig var det meningen at jeg skulle fortsætte i præstevikariatet frem til udgangen af august 2020, men i mellemtiden har jeg fået en fast fuldtidsstilling som kirkebogsførende præst i Burkal-Bylderup pastorat. Derfor bliver det tid til at takke af meget snart (senest ultimo maj 2020). Heldigvis bliver jeg boende i Sønderjylland, hvor jeg er født og opvokset, så tingene forandrer sig ikke radikalt. Men udfordrende skal det nok blive!

En stor tak og hyldest til menighedsrådene i Broager og Dybbøl, som gav mig chancen for at komme på den rette hylde. Også en stor tak til kolleger og personale, som med stor tålmodighed og rummelighed gav plads for mine udfoldelser. Tak til menighederne for opbakning og deltagelse i de kirkelige aktiviteter. Tak for alle gode snakke, og at jeg på alle måder er blevet godt behandlet. Nu ser jeg frem til et nyt livsafsnit i to landsogne og ønsker Guds velsignelse over Broager-Dybbøl pastorat.