Bibellæsninger til Påskedag

Bibelen 2020 - Påskedag (2. tekstrække)

Tak - Sl 118,13-18
13 De skubbede til mig, så jeg faldt,
men Gud hjalp mig op.
14 Gud er min styrke og min takkesang,
han hjælper mig.
15 Der er glæde og sejrsråb
hos dem, han har reddet.
16 Guds højre hånd giver sejr.
Guds højre hånd er løftet,
Guds højre hånd giver sejr.
17 Jeg skal ikke dø, jeg skal leve
og fortælle, hvad Gud har gjort.
18 Gud straffede mig hårdt,
men han slog mig ikke ihjel.

Eller

Tak - Sl 118,19-29
19 Luk templets porte op for mig,
så jeg kan gå ind og takke Gud.
20 Portene fører ind til Gud,
her kan Guds folk gå ind.
21 Jeg takker dig, fordi du svarede mig,
du kom mig til hjælp.
22 Den sten, som håndværkerne kasserede,
er blevet grundstenen.
23 Det har Gud sørget for
– det er et mirakel i mine øjne.

24 Denne dag er skabt af Gud,
lad os synge og glæde os over den.
25 Herre, frels os!
Herre, red os!
26 Giv velsignelse til den, som søger dig,
velsignelse fra dit tempel.
27 Gud lyser for os.
Bind en festranke af grønne grene,
den skal nå op til vædderhornene på alteret.

28 Min Gud, jeg takker dig,
du er min Gud, jeg ophøjer dig.
29 Syng for Gud, for han er god,
hans kærlighed varer evigt.

I er Guds folk - 1. Peter 1,3-9
3 Lad os hylde Gud, som er far til Jesus Kristus. Hans kærlighed til os var så stor, at han lod os blive født igen som kristne og gav os et grundlæggende håb om det evige liv, ved at Kristus stod op fra de døde. 4 I himlen venter frelsen på jer. Den forsvinder ikke og mister aldrig sin værdi. 5 Gud beskytter jer med hele sin magt, fordi I tror på ham, og det bliver han ved med, indtil den sidste tid kommer. Så bliver frelsen til virkelighed, og alle kan se den. 6 I vil juble, også selvom I nu for en kort tid bliver udsat for prøvelser af alle slags. 7 Prøvelsen skal vise, hvor stærk og ægte jeres tro er, ligesom guldets renhed kommer til syne, når det bliver prøvet i ilden. Den ægte, vedvarende tro, I har, er meget mere værd end guld, der jo ikke holder evigt. Når Kristus kommer tilbage, vil han sørge for, at I bliver hyldet og hædret for jeres tro. 8-9 I elsker Kristus, selvom I ikke har set ham, og I tror på ham, selvom han ikke er her endnu. Og når I opnår troens mål, nemlig at I bliver frelst, så vil I juble og blive fyldt med en ubeskrivelig, himmelsk glæde.

Elsk jeres fjender - Mt 28,1-8
1 Efter sabbatten, da solen var ved at stå op søndag morgen den første dag i ugen, tog Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se til graven. 2 Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, og en af Guds engle steg ned fra himlen, gik hen og rullede stenen væk fra graven og satte sig på den. 3 Englen glimtede som lyn, og dens tøj var hvidt som sne. 4 Vagterne rystede af skræk og faldt om på jorden, som om de var døde. 5 Så sagde englen til kvinderne: »I skal ikke være bange. Jeg ved, I leder efter Jesus, der lige er blevet henrettet på korset. 6 Han er ikke her. Han er stået op fra de døde, som han sagde, han ville. Kom og se, hvor han har ligget. 7 Og skynd jer så hen til hans disciple, og sig til dem, at han er stået op fra de døde og er gået i forvejen til Galilæa, hvor I skal møde ham. Nu har jeg sagt det, der skal siges.« 8 Kvinderne skyndte sig afsted. De var fulde af både frygt og glæde og løb hen for at fortælle det hele til disciplene.