Bibelen Live til påskedagene

Teologen Klaus Laursen kan bibelen nærmest udenad. Og han er en glimrende fortæller. Her “fortæller” han nogle af påskens tekster:

Skærtorsdag
Joh 13,1-15 (+ vers 16-17)

Langfredag
Salme 22,2-22a (+ vers 22b-32)


Langfredag
Esajas 52,13-53,12


Påskedag
Første Petersbrev 1,3-9 (+ vers 1-2)