Konfirmationer og skærpede tiltag...


Broager, d. 8. marts 2020


Kære konfirmandforældre og konfirmander

Kirkeministeriet skriver om skærpede tiltag mod coronavirus bl.a. følgende:
"Præsterne opfordres til allerede nu, i samvirke med menighedsrådene, at overveje,
hvorledes situationen kan påvirke de kommende konfirmationer, herunder om der
evt. skal fastsættes et maksimalt antal gæster, som hver konfirmand kan medtage til
konfirmationsgudstjenesten."

Og vi må derfor meddele:
Menighedsråd og præster tager denne opfordring alvorlig og følger situationen nøje. Vi kan ikke afvise, at konfirmationerne kun bliver for den nærmeste familie og et begrænset antal gæster i kirken.

Venlig hilsen
Præster og menighedsråd ved Broager Kirke