Bibellæsninger til Midfaste søndag

d. 22. marts 2020

Bibelselskabet har netop udgivet Bibelen 2020, en bibel på nudansk i et mundret, nutidig sprog. Det er ikke en så nøjagtig og detaljeret oversættelse som den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, men den er lettere at læse og giver således et hurtigere overblik over teksterne. Det er en tolkende oversættelse, som ikke lader alle grundteksternes tolkningsmuligheder stå åbne. Men til gengæld står den valgte tolkning desto mere klart.

Bibelen 2020 er et godt supplement til den autoriserede oversættelse, ligesom også Bibelen på Hverdagsdansk er det. Bibelen på Hverdagsdansk er en mellemting mellem den nøjagtige og autoriserede 1992-oversættelse og den meget flydende 2020-oversættelse. Den er også værd at læse:
...“Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud. Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne, og den indbyrdes kærlighed skal suppleres med kærlighed over for alle mennesker. Jo mere de her ting bliver en del af jeres liv, jo mere vil I vokse i jeres forståelse af vores Herre, Jesus Kristus, og i jeres tjeneste for ham.” 2. Peter 1,3-11

d. 22. marts 2020

Bibelselskabet har netop udgivet Bibelen 2020, en bibel på nudansk i et mundret, nutidig sprog. Det er ikke en så nøjagtig og detaljeret oversættelse som den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, men den er lettere at læse og giver således et hurtigere overblik over teksterne. Det er en tolkende oversættelse, som ikke lader alle grundteksternes tolkningsmuligheder stå åbne. Men til gengæld står den valgte tolkning desto mere klart.

Bibelen 2020 er et godt supplement til den autoriserede oversættelse, ligesom også Bibelen på Hverdagsdansk er det. Bibelen på Hverdagsdansk er en mellemting mellem den nøjagtige og autoriserede 1992-oversættelse og den meget flydende 2020-oversættelse. Den er også værd at læse:
...“Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud. Tjenesten for Gud skal udføres i kærlighed til de andre kristne, og den indbyrdes kærlighed skal suppleres med kærlighed over for alle mennesker. Jo mere de her ting bliver en del af jeres liv, jo mere vil I vokse i jeres forståelse af vores Herre, Jesus Kristus, og i jeres tjeneste for ham.” 2. Peter 1,3-11

Bibelen 1992

Bibelen 2020


* Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog: Herren sagde til Moses: »Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem: Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer mætte i brød; så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud.« Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå der dug rundt om lejren. Da duggen forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden: »Hvad er det?« For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: »Det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer. Enhver skal tage til dem, der hører til i hans telt.« Det gjorde israelitterne, og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt; de samlede det, hver især kunne spise.
2 Mos 16,11-18»Jeg har hørt, hvordan de brokker sig,« sagde Gud til Moses. »Lige inden det bliver mørkt, vil I få kød at spise, og i morgen kan I spise jer mætte i brød. Og så vil de endelig forstå, at jeg er jeres Gud.« Om aftenen blev hele jorden dækket af vagtler, der faldt ned fra himlen. Og næste morgen lå der dug hele vejen rundt om lejren. Da duggen forsvandt, lå der over jorden et helt fint lag af noget, der lignede rimfrost. Da folk så det, kunne de ikke forstå, hvad det var. Men Moses forklarede dem, at det var det brød, Gud havde lovet dem. »Gud siger, at I skal samle så meget, som I hver især kan spise, cirka en liter per person. Man samler ind til dem, der bor i ens telt – så må man selv regne ud, hvor meget.« Det gjorde de så. Nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte det op, havde den, der havde samlet meget, ikke taget for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke taget for lidt. Det passede med, hvor meget de hver især kunne spise. 
2 Mos 16,11-18Udvandringen

Salmisten skriver: 
Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger. Alle dine skabninger, Herre, takker dig, dine fromme priser dig. De fortæller om dit herlige kongedømme og taler om din styrke. De vil kundgøre hans vælde for menneskene, hans kongedømmes prægtige herlighed. Dit kongedømme består i al evighed, dit herredømme i slægt efter slægt. Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede. Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker.
Sl 145,8-16


Gud er overbærende og god, han er tålmodig, han overøser os med kærlighed og sandhed. Gud er god mod alle – hans omsorg gælder alt, hvad han har skabt. Alt, hvad du har skabt, takker dig, og dem, der tror på dig, synger om dig. De fortæller om dit kongeriges storhed, og de taler om din styrke, andre skal forstå din styrke og dit kongedømmes overvældende storhed. Dit kongerige er et evigt kongerige, dit herredømme varer slægt efter slægt. Gud støtter dem, der falder, og rejser dem, der bryder sammen. Alles øjne er rettet mod dig, du giver dem mad, når de behøver. Du åbner din hånd, du giver de levende den mad, de vil have.*
Sl 145,8-16
Tak

Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.
2 Pet 1,3-11


Vi har alt det, vi behøver for at leve et liv i respekt for Gud. Det har vi fået af ham, da vi forstod, at han med sin guddommelige kraft havde udvalgt os. Med den kraft har han også givet os sine store og betydningsfulde løfter. Vi kan få del i hans guddommelige natur, så vi ikke skal dø, og slippe fri af verden og dens lyster. Derfor skal I ikke lade troen stå alene, men gøre alt, hvad I kan, for at følge den op med handling. Handlingen skal I følge op med indsigt, indsigten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med udholdenhed, og udholdenheden med respekten for Gud. Den skal I følge op ved at elske og hjælpe hinanden. I takt med at I tager alt det til jer, vil I hele tiden blive klogere på, hvem Jesus Kristus er. Men hvis I ikke tager det til jer, er I så kortsynede, at I nærmest er blinde og glemmer, at der er slået en streg over det, I har gjort forkert. Derfor, kære venner, skal I stå fast på, at Gud har udvalgt jer. Hvis I gør det, vil I aldrig snuble, og I vil kunne gå lige ind i det kongerige, hvor Jesus regerer i al evighed.
2 Pet 1,3-11
1.000 år er som én dag for Gud

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 
Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spist manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. [Men som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.«]
Joh 6,24-35[36-37]
Da folk opdagede, at hverken Jesus eller disciplene længere var der, gik de ombord i bådene og tog til Kapernaum for at lede efter ham. Da de kom derover, fandt de ham og spurgte: »Hvornår er du kommet hertil, rabbi?« »Hør her,« svarede Jesus. »I opsøger mig ikke, fordi I forstod de tegn, I så, men bare fordi I fik brød og blev mætte. I skal ikke bruge kræfter på det brød, der forsvinder, men på det, der bliver ved at være der, og som fører til evigt liv. Det vil jeg, Menneskesønnen, give jer, for det har Gud udvalgt mig til.« »Hvad vil Gud have, at vi skal gøre?« spurgte de. »Gud vil have, at I skal tro på ham, som han har sendt,« svarede Jesus. »Hvad er det, du gør, som skal få os til at tro på dig? Hvilket tegn giver du os?« spurgte de og fortsatte: »Vores forfædre fik manna i ørkenen. Det står der i Skrifterne: ›Han gav dem brød fra himlen at spise.‹« »Nu skal I høre,« svarede Jesus. »Det var ikke Moses, der gav jer brød fra himlen, det gjorde min far. Og nu giver han jer det rigtige brød fra himlen. Guds brød er nemlig det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« »Så giv os altid det brød,« sagde de. »Jeg er livets brød,« svarede Jesus. »Den, der kommer til mig, vil aldrig sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig blive tørstig. [Men som jeg sagde: I har allerede set, hvem jeg er, og alligevel tror I ikke på mig. Alle dem, min far giver mig ansvar for, vil også komme til mig, og dem sender jeg ikke væk.]
Joh 6,24-35[36-37]
Vejen, sandheden og livet


*To sidste vers er Luthers bordbøn, som mange kender bedst i den gamle udgave fra 1931-oversættelsen: Alles øjne bier på dig, Herre, du giver dem føden i rette tid / Du åbner din hånd og mætter alt, hvad der lever med hvad de ønsker.