Stillingsopslag: Konstitueret sognepræst i Broager-Dybbøl pastorat, Haderslev stift

Opslået: 19/11 2019 | Udløber: 09/12 2019

En stilling som sognepræst i Broager-Dybbøl Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, sker for perioden 1. januar - 31. august 2020

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.