Folkekirkens ungdomskors Niveauprøve 3

En flok korsangere har bestået Folkekirkens ungdomskors Niveauprøve 3. De skal kunne 6 vanskeligere korsatser, 20 salmer, alle korsvar incl. trosbekendelsen og udvidet hørelære såsom intervaller og svære musikalske begreber. Alle har øvet flittigt hver uge i 5 måneder.

Korister

Øverst fra venstre ses Dagmar Kryhlmand Jørgensen, Maja Paulsen, Victoria Albrechsen, Line Andersen, Frida Banke, Freya O'Driscoll  og eksaminator, korkonsulent Hanne Korsgaard fra Folkekirkens ungdomskor.
Nederst fra venstre: Sanne Petersen, Madicken Bundgaard og Isolde Bundgaard.