Sogneaften med Marianne Østergaard Petersen

Torsdag d. 28. februar kl. 19:00

”Nu skal du bare høre”

Vi fortæller! Det, vi oplever og erfarer, forsøger vi at komme til rette med ved at fortælle om det. Det har mennesker altid gjort. På den måde prøver vi at forstå os selv og andre mennesker og skabe sammenhæng i og mening med det, der sker i vores liv. ”Nu skal du bare høre”, og så fortæller vi.
    Fortællinger er vigtige og har magt. De kan lukke os op, men de kan også låse os fast. Det at fortælle om sig selv og sin historie og det at lytte til andres har betydning for vores forståelse af os selv, vores fællesskab og vores evne til at sætte os i andres sted.
    Vores tro og tvivl, vores livsmod og håb præges af de fortællinger, vi lever med og lever i – både på det personlige plan og i samfundet omkring os.
    Med nogle gode historier og lidt fantasi og teori vil jeg tage jer med ind i fortællingens forunderlige univers.

Marianne Østergaard Petersen er sognepræst i Rinkenæs.

Alle er velkomne - Entré og kaffe: 25 kr.