Broager kirkekor

Broager kirkekor
Et kirkekors opgave er at medvirke ved gudstjenester, hvor det synger
med på salmerne og derved støtter menighedens sang. Desuden har de fleste kor selvstændige musikalske indslag ved nogle gudstjenester og holder koncerter i løbet af året.

En anden og mindst lige så vigtig side af korenes virke er korsangernes oplevelse ved at være med i koret: fællesskab, sangglæde, ansvar, udvikling, oplæring er nøgleord. Og for at korets arbejde kan lykkes, forudsættes at korlederen kender sine korsangere, lytter til dem, ved hvilket repertoire, der passer til dem, giver dem ansvar og har forståelse for den sociale del af korarbejdet.

Et vellykket korarbejde forudsætter ud over det fagligt musikalske en
dialog imellem korleder og korsangere – og mellem korsangerne indbyrdes.

I Broager Kirkekor optages der hvert år en række nye medlemmer, efter at de har gået i korskole i foråret og bestået en lille prøve. Koret består som regel af omkring 35 medlemmer fra 3. til 9. klasse, samt en del ældre korister, som hjælper i korarbejdet og synger med ved forskellige lejligheder.

Broager Kirkekor medvirker ved alle tjenester i Broager Kirke: Gudstjenester, bryllupper og begravelser etc. Og vi har en aftale med Broager Skole om, at koret kan medvirke ved begravelser i skoletiden på den måde, at hver sanger kun må miste en lektion om måneden. Men med god planlægning og kommunikation med SMS kan det godt lade sig gøre at stille med 5 korister til hver begravelse. Og til bryllupper og søndagsgudstjenester er der mange flere til stede.

Koristerne får efter opgave og alder en beskeden løn for deres tjenste. Det er gode lommepenge for børnene, og vi får i kirken god korsang for en pris af, hvad to voksne, faste korsangere ellers skulle have i løn.

Der er korprøve hver torsdag, og Broager Kirkekor har oprettet en forening, som alle korsangere er medlem af. Korsangerne har selv valgt bestyrelsen for foreningen, som bl.a. planlægger sociale aktiviteter for medlemmerne.

Broager Kirkekor følger Folkekirkens Ungdomskors læreplaner, som omfatter sang, korsatser, hørelære og gudstjenstelære. Og koristerne kommer til prøver i de forskellige niveauer. De får et indgående kendskab til musikkens grundbegreber og lærer kirken at kende til gavn for koret og for kirken og ikke mindst til glæde for den enkelte sanger resten af livet.


S.K.S og J.K.