Arealer til forpagtning

Broager Menighedsråd udbyder hermed, for en periode på 5 år, fra 1. oktober 2018 til den 30. september 2023 følgende arealer:
Matr. nr.  131 Smøl, Broager ...........1,87 ha
Matr. nr.  133 Smøl, Broager ...........3,35 ha – 2 lodder på hhv. 1,52 og 1.83
Matr. nr. 1440 Broager, Broager.......3,54 ha
Matr. nr. 1437 Broager, Broager.......5,84 ha
Matr. nr. 1438 Broager, Broager.......5,79 ha
Matr. nr. 1439 Broager, Broager.......4,92 ha
Matr. nr. 1442 Broager, Broager.......2,27 ha

Kort over arealerne samt kontrakt med vilkår:

 Kontrakt 131 Smøl Broager.pdf
 Kontrakt 133 Smøl Broager.pdf
 Kontrakt 1437 Broager Broager.pdf
 Kontrakt 1438 Broager Broager.pdf
 Kontrakt 1439 Broager Broager.pdf
 Kontrakt 1440 Broager Broager.pdf
 Kontrakt 1442 Broager Broager.pdf
 Kort alle arealer.jpg

Skriftligt bud afgives ved at udfylde kontrakten og sende til broager.sogn@km.dk, så den er menighedsrådet i hænde senest den 8. juni kl. 12.00.

Menighedsrådet forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de indkomne bud, eller forkaste dem alle.