Skov til forpagtning – har du et godt projekt?

Broager menighedsråd udbyder herved for en periode på 15 år fra den 1. juni 2018 til den 31. maj 2033 følgende skovparcel til bortforpagtning: Matr. nr. 322 Iller, Broager. 8782 m2. Læs mere...