Spaghettigudstjenester

RokokoPostens omtale af et konkurrende
initiativ: Gudstjenestespaghetti
Vi vil igen holde spag­het­ti­guds­tje­ne­ster i Bro­ag­er Kir­ke til efter­året.

Efter et års pause og på mange op­for­dring­er går vi igang. Pro­gram­met følger senere.

En spag­hetti­guds­tjene­ste er en kort guds­tjeneste i "børne­højde" for børn i alderen 3-9 år. Efter guds­tjene­sten har vi fælles­spisning og hyggeligt samvær i sognegården. Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn. Tilmelding er ikke nødvendig.

Spaghettigudstjenester plejer at være en fast ugedag (onsdag eller torsdag) kl. 17-19 ca. 9 gange om året.

Præstens opskrift på spaghettigudstjenester:

»Giv dig selv en fast liturgi. Lad hver gudstjeneste indeholde en bibelgenfortælling og en lillebitte prædikedel, og en aktiv del, hvor deltagerne gør noget.

Det behøver ikke være noget med tusser og klippeklistre. Det kan være tænde lys, skrive bønner og hænge dem på kors, komme op og få et kors i panden, deltager i nadver. Altså liturgiske handlinger. Det kan også være mere kreativt.

Opstil nogle dogmeregler for dig selv - feks. at Jesus skal være med i hver gudstjeneste - også selvom du vælger en tekst fra Det Gamle Testamente.«

Lady & Vagabonden