Kirkekoret­s uddannelse

I Broager kirkekor har der igen været afholdt Niveauprøver, i år Niveau 2 og Niveau 3.

Ida, Marie, Francesca, Lea, Amalie
og Sigrid
Astrid, Bastian, Malou, Anna,
Emily og Kathrine.
Eksaminator er korkonsulent
Hanne Korsgaard Sundbøll,
Aarhus

Niveauprøverne eller læreplanerne fra Folkekirkens Ungdomskor er undervisning i  hørelære, sang og gudstjenestelære på forskellige niveauer. På Niveau 2, f.eks, skal sangerne kunne almindelige musikalske begreber, 20 salmer, 6 to/trestemmige korsatser, gudstjenestens indhold og basal viden om kirkeåret.