Kalkmalerier

Kalkmaleri Kirkens restaurering i 1924-27 afslørede kalkmalerier fra 4 perioder.
  1. c. 1200. Fra kirkens opførelse romansk udsmykning omkring sidealtre og korbue, samt korvindue i nord.
  2. c. 1250. Romansk kristusbillede i apsis.
  3. c. 1500-25. Gotisk dommedagsbillede i korshvælving, rankeværket i midterskib samt billedrækken i sideskib.
  4. c. 1587. Korets renæssancedekorationer med evangelisterne og deres symboler: Mattæus og mennesket, Lukas og oksen, Markus og løven, Johannes og ørnen.
Samtlige kalkmalerier er på kalket bund. Fresko-maleriet, der påmales den våde puds ses ikke i Broager kirke.

Den Peter ly..kt der har dekoreret flere sønderjyske kirker c 1500- 1525 har også været i Broager. Han kendes på rankeværket og blomsterbægerne med de fremstikkende støvdragere.


Apsisbillede

Kalkmaleri
MAJESTAS DOMINI,
Krist den Almægtige, omk. 1250 
I romansk tid fremstilledes Kristus som verdens hersker.

Han sidder indrammet i en mandorla (mandelform) med Livets Bog og hånden løftet til hilsen. Hans trone er regnbuen, der spænder over jordens ender. Omkring ham er symbolerne ”Matthæus engel” og ”Johannes ørn”, den første og den sidste evangelist. Nederst ses Maria, Jesu mor, og Johannes, hendes nye søn.

Bag dette billede er en freske med samme motiv.

På apsisbuens underside er der 12 cirkler. De har formodentlig været medaljoner med de 12 disciple.


Dommedagsbilledet

Kalkmaleri
Kristus sidder til doms på regnbuen.

Over ham blæser to engle i domsbasunerne. Omkring ham på regnbuen fremholder to andre engle de torturredskaber, han blev pint med: kors, tornekran, marterpæl, pisk osv.

Under regnbuen står de døde op af gravene. Ærkeenglen Gabriel (?) ser til, mens Mikael vejer sjælene.

Under retfærdighedens sværd t.h. er et helvedtårn til de fortabte sjæle. Men under nådeliljen t.v. er himmelborgen. Sankt Peter står med sin nøgle og hilser de frelste velkommen.

Hvor regnbuen begynder og ender, knæler Maria og Johannes.Sankt Jørgens Martyrium 

Kalkmaleripå kalkmalerierne i nordre sideskib gengiver fortællingen om Sankt Jørgens martyrium. Se De to forskellige Sankt Jørgen - Sankt Jørgens martyrium.
Viekors

Kalkmaleri Viekors er en romansk tradition. De vidner om at bygningen er indviet til gudstjenestelig brug. Et romansk viekors er ligearmet og indskrevet i en cirkel.