Gudstjeneste Broager kirke


Vis Gudstjeneste i Broager kirke »

Vis Nadverlovprisning vekslende med kirkeåret » iframe Oversigt over gudstjenesten Gudstjeneste forløb søndagens gudstjeneste Broager kirke Præludium salme Kyrie Præsten Herre Gud Fader i himlen! Menigheden Forbarm Jesus frelsermand Helligånd Gloria advent adventstid faste fastetid) Ære højeste Aleneste Himmerig Evangelium hellige budskab Prædiken Kirkebøn Meddelelser Apostolsk velsignelse rejser Nadverindledning Opløft jeres hjerter velbehag lov pris nåde skænket faderlig syndens våde almægtige vekslende kirkeåret Hosianna Hilsen Indledningskollekt Læsning dåb Trosbekendelse trosbekendelsen synges stående Djævelen gerninger væsen jordens skaber enbårne Søn undfanget Helligånden, Jomfru Maria Pontius Pilatus korsfæstet død begravet, nedfaret dødsriget tredje dag opstanden døde opfaret himmels siddende højre hånd, dømme levende døde hellige almindelige kirke helliges samfund syndernes forladelse, kødets opstandelse evige liv Amen Lovprisning bøn Skriftlæsning Korstegnelse Trosbekendelse tilspørgsel Dåbshandling Fadervor kor Faddertiltale faddere Velsignet daglige brød forlad vor skyld skyldnere, led fristelse fri os fra det onde Riget og magten æren evighed amen Indstiftelsesord Nadversalme alteret Nadvermåltidet salmevers Slutningskollekt Aronitisk velsignelse Postludium iframe