Fagter til "Maria hun sku' ha et barn"

Melodi: Skorstensfejeren gik en tur

1 Maria hun sku' ha' et barn         (vise stor mave)
2 Det var midt i Betlehem(tegne stjerne i luften)
3 I en stald der blev han født(vugge barn i armene)
4 I en krybbe blev han lagt(lægge i krybben-bevægelse)
5 Jesus det var barnets navn(skrive navnet med fingeren)
6 Han skal holde fødselsdag(vinke el.lign)
7 Engle sang halleluja (baske med vingerne)
8 Derfor skal vi holde jul(danse (evt. i cirkel) og klappe)