Præstetavler

Gregem
Domini Sui Jesu Christi
Broaggeranum...
Inventar inventar
Sognepræster i Broager
efter
Reformationen
Diakoner i Broager
efter
Reformationen

På "Sognepræster..." er nu påført:
  Inger Hjuler Bergeon 1990-2004
  Stefan Klit Søndergaard 2004-

På "Diakoner..." er påført:
  Hans-Ove Fønsbo 1990-2001

På en ny, lille tavle med overskriften "Øvrige præster i Broager" er påført/skal påføres:
  Stefan Klit Søndergaard 2001-2004
  David Johannes Kessel 2002-2008
  Egon Weber Paulsen 2005-2007
  Karin Kofod 2008-2014
  Tina Iversen 2014-

Den latinske tekst


Ord for ord-oversættelse:
Gregem 
Domini Sui Jesu Christi
Broaggeranum
post
salutiferam
           B(oni). D(octori). Martini Lutheri           
reformationem
paverunt
past(ori) prim(i)
Hjord
Herre sin Jesu Kristi
broager-
siden
frelsebringende
gode doktor Martin Luthers
reformation
vogtet
hyrder første-

Oversættelse:
Hjorden (=menigheden) af broagerborgere,
som har Jesus Kristus til (sin) Herre,
har siden den gode doktor Martin Luthers frelsebringende reformation
[følgende] førstehyrder (=sognepræster) vogtet.

Årstallene

Voc: = vocatus = kaldet

Det er formodentlig det år, som præsten er blevet kaldet til sognepræst i Broager. Han kan inden den tid have været andenpræst andetsteds eller i Broager.

Denat: = denatus  = død/afdød

Anno = år

Minist: = ministri = embede(s)/tjeneste(s)

æt: = aetatis = alder(s)

Altså fx:
Laurent Petersen fra Haderslev blev kaldet i 1747. Han døde i sin tjenestes 38. år (havde altså ikke tjent hele 38 år) i sin alders 67. år (døde altså som 66-årig).

Laurent Petersen må have gjort hele sin tjeneste i Broager, for efterfølgeren kom først 39 år efter.

Anderledes er det med Joh. Harboe Halck. Han havde gjort tjeneste i knapt 53 år, da han døde i sit 76. år. Men han kan kun have været sognepræst i Broager i 25 år, idet han blev kaldet i 1704, og hans efterfølger kom i 1729.

Og atter anderledes må der have været en vakance på omkring 3 år, inden Laurent Petersen kom til Broager, idet hans forgænger, som i øvrigt døde temmelig ung, blev kaldet i 1729 og døde efter 15 års tjeneste. Det må have været i 1744, tre år før Laurent Petersen blev kaldet til sognepræsteembedet.

Man kan formode, at den unge Laurent Petersen havde været sin forgængers hjælpe­præst. Da forgængeren døde, var Laurent kun 25-26 år gammel, og man har nok villet se ham lidt an og måske også ventet på, at han blev gift, inden han blev kaldet til før­ste præstestillingen (og således kunne man jo - ligesom i dag - spare lidt på lønnen).

Det er tænkeligt, at Laurent blev gift med sin forgængers enke.