Nyt på kirkegård

16 nye urnegravsteder

I løbet af 2009 anlagde vores kirkegårdspersonale 16 nye urnegravsteder på den gamle del af kirkegården (afd. D) nord for Kirken.

GravstederGravsteder

GravstederGravsteder

Det var vigtigt, at der blev anlagt nogle flere urnegravsteder, da der kun var 3 ledige urnegravsteder.

De nye urnegravsteder er større end de tidligere, nemlig 1,5m x 1,5m. Så de er altså store nok også
som familiegravsteder, da der kan være 4 urner i gravstedet samtidig. Fredningstiden er som sædvanlig 10 år.

Bestemmelserne vedrørende disse gravsteder er: med hensyn til anlæg og renholdelse er de legatgravsteder. Dvs. at man forud betaler for renholdelse. Man må derimod gerne selv stå for grandækning og pyntning i øvrigt. Gravsten / gravminder må ikke være større end 50 x 80 cm.