Kirkekontor

Jette Stenkjær Hansen
Kordegn 
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1
6310 Broager
Tlf. 7444 0755
broager.sogn@km.dk  |   kontakt via Sikker formular

Træffetid
tirsdag - fredag 11.00-13.00
torsdag 15.00-17.00
Her anmodes om dåb og vielse og ordnes papirer, samt gravstedslegater. Man kan også bestille rundvisning under ledelse af en guide.

Præster, organist og kirkekontor har fridag mandag.
  • Husk ved skriftlig henvendelse at skrive navn, adresse og telefonnummer, så vi ved, hvem der henvender sig, og kan komme i kontakt med dig.
  • Vær opmærksom på, at du ikke bør sende fortrolige og følsomme persondata med email, og at vi af hensyn til Persondataforordningen må bede om at få sådanne meddelt med Sikker formular, telefonisk, med brev eller ved personlig henvendelse.
dåb bryllup barnedåb vielse vielse i Broager kirke kirkelig velsignelse vielse kirkekontoret kontor ekspedition henvendelse papirer dåbsattest vielsesattest navneændring pas