Kirkekontor

Kordegn 
Jette Stenkjær Hansen
Storegade 1
6310 Broager
Tlf. 7444 0755
broager.sogn@km.dk

Træffetid
tirsdag - fredag 11.00-13.00
torsdag 15.00-17.00
Her anmodes om dåb og vielse (gerne via mail. Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer, så vi ved, hvem der henvender sig.) og ordnes papirer, samt gravstedslegater. Man kan også bestille rundvisning under ledelse af en guide.

Præster, organist og kirkekontor har fridag mandag.

dåb bryllup barnedåb vielse vielse i Broager kirke kirkelig velsignelse vielse kirkekontoret kontor ekspedition henvendelse papirer dåbsattest vielsesattest navneændring pas