Kirkegård

Krigergrave

Henved 300 faldne fra de slesvigske krige hviler på Broager kirkegård.

Nord for sakristiet på gravstedet indhegnet af nygotisk støbejernsgitter findes en gravsted på underkorporal Hans Nielsen Brahesborg, der faldt i træfningen ved Egernsund den 28. maj 1848.

Fra krigen 1864 hviler her 73 danske og godt og vel  200 tyske soldater. Til minde om de danske soldater er rejst en sleben granitobelisk med indskrift: Minde over 73 danske krigere faldne ved Dybbøl i kampen for fædrelandet 1864.
I en grav sammen med tre kammerater hviler feldwebel Probst, den kendte fanebærer fra skanse V.Og i en anden fællesgrav ligger den kendte pioner Carl Klinke, som sprængte palisaderne ved skanse II og derved fandt døden.

Lange gravrækker bærer kun en beskeden sten: Hier ruhen preussische Soldaten gefallen in dem Kampfen von Dübbel 1864.

At der findes så mange begravelser fra slagene på Dybbøl i 1864 skyldes alene, at den nuværende præstegård (Vestergade 36) var indrettet til lazaret.

Mindehøjen

Over de faldne fra krigen 1914-18 findes der en mindehøj på Broager Kirke gård. Mindehøjen blev indviet den 19. november 1922 ved en festgudstjeneste. Højen er 17 meter i diameter ved foden, 3 meter høj og 9 meter i diameter på toppen. På toppen er rejst en sten med følgende indskrift: Sten satte Broager land sønner til minde faldne i krigen 1914-18. Der er på højens top plantet 9 egetræer, et for hver af sognets 9 byer. Ved høj ens bund er anbragt 165 sten med 190 navne på de faldne i krigen. På stenene er den faldnes navn og fødselsdato indmejslet samt tillige over navnet udhuggetet kors. Flere har ment, at dette kors skulle tydes som et jernkors. Det har dog intet med jernkorset at gøre, men skal kun betyde det, som det er, korsets tegn.

Mindesten over 2 gendarmer

Fra krigen 1940  - 45 findes en mindesten over to gendarmer, der omkom i Neuengamme under krigen.

Bevaringsværdige gravsteder

Udover ovennævnte gravsteder, blev der i 1990 foretaget en registrering af 68 bevaringsværdige gravsteder på Broager Kirkegård. Blandt de registrerede gravsteder er der en del præstegravsteder samt adskillige teglværksejeres gravsteder. Teglværksindustrien har betydet utrolig meget for Broagerland. Det ældste gravsted på kirkegården er et 7 pladsers gravsted over familien fra Skeldegård. Desuden findes den sønderjydske socialdemokratiske folketingsmand I. P. Nielsen´s gravsted på Broager kirkegård.