KirkebetjeningKirkegårdsleder
Jan Hjortshøj
Kirkegade 16a
6310 Broager
Tlf. 7444 0600
Mandag - fredag
9.00-9.30 og 12.00-12.30
janhj@km.dk
Kirketjener
Lars Hvedemose
Kirketjener 
Birthe Jensen
Søgeord: pris priser vedligehold gravsted gravsteder legat gravstedslegat

t
takster gravsteder takstoversigt erhvervelse og fornyelse af gravsted Obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning Omkostninger ved bisættelse/begravelse takstblad kirkegårdstakster takst Nedennævnte ydelser er momsfrie gravstedsindehaver kistegravplads kistegravpladser Børnegravplads Urnegrav pladser 4.970 anonym fællesgrav de ukendtes Urneplads i fællesgrav