Mindehøj

Minde fra 1922 for 190 faldne soldater fra Broagerland i krigen 1914-18. Ni egetræer, ét for hvert sogn, blev i sin tid plantet på højen. Omkring står 165 stene, én for hver familie. Nogle af stenene bærer flere navne. På 2 stene står 4 navne, dvs. 4 faldne fra samme familie. For variationens skyld er stenenes kors udformet forskelligt.

Mindestenen på toppen af højen har inskriptionen "Sten satte Broagerland, sønner til minde, faldne i krigen 1914-18"