Menighedsråd

Mødetidspunkter almindeligvis 3. tirsdag i måneden, dog ikke juli. Se planlagte møder...
Møder i Kirke- og Kirkegårdsudvalg almindeligvis 1. tirdag i referat, referater menighedsrådsmøde, indkaldelse, indkaldelser, møde, møder, offentlig, offentligemåneden.

Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder...

Se orientering om det nye menighedsråd...


Det gamle menighedsråd:

Menighedsrådet
kontakt menighedsrådet via Sikker formular


Formand
Birgit Brockhattingen
Industrivej 11
Tlf. 2175 1454
birgitbrockhattingen@gmail.com

Næstformand
Anette Miang Jensen
Møllegade 55
6310 Broager
24858608
anettemiang@hotmail.com

Kasserer
Georg Pedersen
Teglbakken 43, Rendbjerg
6320 Egernsund
29617057

Kirkeværge
Peter Hansen Rasmussen
Sct Pauli 22A st
6310 Broager
26320427
pjr0607@gmail.com

Kontaktperson
Anna Magdalene Petersen
Farverløkke 63
6310 Broager
41421678
petersenannaslot@gmail.com

Sekretær
Marianne Tychsen
Dyntvej 71, Dynt
6310 Broager
52996444
marianne.tychsen@gmail.com


Ingrid Bundgaard Nielsen
Vemmingbundvej 14
6310 Broager
2670 7614
ingridbn48@gmail.com

Lotte Deigaard Petersen
Ringgade 8
6310 Broager

Lisa Grethe Iversen
Benediktesvej 36
6320 Egernsund
Følgende personer er suppleanter
Suppleant: Karin Petersen
Ultimo 2017 er Lisa Grethe Iversen indtrådt i stedet for Erik Breum, som er udtrådt.
primo 2018 er Georg Pedersen indtrådt i stedet for Kenneth Schmidt, som er udtrådt.
Menighedsråd