Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskolen afholdes som et pilotprojekt af en række præster i Sønderjylland samt af undervisere fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Kirkehøjskolen forløber over fem fredage i vinterhalvåret 2017-2018, og hver gang vil både en lokal præst samt en underviser fra Menighedsfakultetet søge at føre dig dybere ind i troens og teologiens verden fordelt på to lektioner til hver. Du har mulighed for at være aktivt med og bidrage med spørgsmål og kommentarer.

Kirkehøjskolen er teologi for det vågne lægfolk, men du behøver ikke køre til hverken Aarhus eller København for at være med, for kirkehøjskolen rykker tæt på og afholdes i Sønderjylland. Det er nemlig præsten og professoren, der rykker ud for at give dig indsigt, perspektiv og udrustning til at leve som kristen i dagens Danmark.

Pris
Broager Sogn støtter projektet, så vi kan tilbyde en lavere pris ved tilmelding lokalt i Broager:
Alle fem aftener: 500 kr
Enkeltaftener: 125 kr. per gang
Prisen dækker undervisning samt forplejning.

Tilmelding
Senest 8. okt. til Broager Kirkekontor eller til Stefan Klit Søndergaard (22193328)
Ønsker du kun at deltage enkelte aftener, skal du tilmelde dig og betale senest tre uger før de pågældende aftener.

Folder med nærmere beskrivelse af foredragsholdere: Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2017 (pdf). Vær opmærksom på, at den i folderen nævnte højere pris ikke gælder ved tilmelding lokalt.


Kirkehøjskolen foregår over 5 fredage:

Fredag den 27. oktober 2017
Sted: Missionshjemmet, Klintvej 2, Hjordkær, 6230 Rødekro
 • 16.00 Kaffe
 • 16.30 Findes der en kristen levevis? Hvad indebærer det at leve et kristent liv? Hvad siger de bibelske skrifter? Hvad siger den lutherske tradition? Hvordan gør man en sådan etik gældende i dagens Danmark? To lektioner ved lektor Jeppe Bach Nikolajsen fra Menighedsfakultetet
 • 18.15 Aftensmad
 • 19.00 Hvad er en diakonal profil? Hvordan får vi det på kirkens dagsorden? Diakoni er kommet på kirkens dagsorden, men hvad kendetegner diakoni? Hvad er forskellen på almindeligt socialt arbejde og diakoni? Det udfoldes med udgangspunkt i, at Jesu tjeneste havde en klar diakonal profil. To lektioner ved sognepræst Heine Holmgaard
 • 20.45 Afrunding og kaffe

Fredag den 17. november 2017
Sted: Broager Sognegård, Storegade 1, 6310 Broager
 • 16.00 Kaffe
 • 16.30 Mission i nærområdet. Missionsbefalingen handler om din nabo og din by. Den er ikke kun en udfordring til at bringe evangeliet til fremmede folkeslag. Den handler også om at krydse grænsen til dem, der er tæt på os, men er meget langt væk, fordi de lever deres liv på en helt anden måde. To lektioner ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen fra Menighedsfakultetet
 • 18.15 Aftensmad
 • 19.00 Apologetik. At forsvare sin tro med rationelle argumenter. Guds åbenbaring står over fornuften, men i mødet med ikke-troende må vi som kristne ved hjælp af fornuften forsvare os mod angreb, misforståelser og forkerte antagelser. Ved at afgrænse fornuftens område kan vi give plads til både den åbenbarede og den skjulte Gud. To lektioner ved sognepræst Stefan Søndergaard, Broager
 • 20.45 Afrunding og kaffe

Fredag den 5. januar 2018
Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93, 6100 Haderslev
 • 16.00 Kaffe
 • 16.30 1 Mos 1-11 - myter eller historie? De første 11 kapitler i Bibelen, Urhistorien, er centrale for at forstå det kristne budskab om Gud og mennesker. Men disse kapitler betegnes ofte som myter. Vi vil analysere udtrykket myte og drøfte forholdet mellem Urhistorien og de ikke-bibelske myter om skabelsen og syndfloden samt se, hvordan Urhistorien selv vil forstås som en beretning om personer og hændelser i menneskets tidligste historie og ikke som myter. Lektion ved lektor Carsten Vang fra Menighedsfakultetet
  Velsignelsen (4 Mos 6,23-27) Ved gudstjenester i folkekirken lyder den aronitiske velsignelse. Denne velsignelse er den ældste bibeltekst overhovedet, som er fundet arkæologisk. Hvad vil det sige at velsigne, og hvad betyder de tre sætninger i velsignelsen? Hvad laver en velsignelse fra Det Gamle Testamente i gudstjenesten? Lektion ved lektor Carsten Vang fra Menighedsfakultetet
 • 18.15 Aftensmad
 • 19.00 Spejlinger mellem 1. Mosebog 1-3 og Johannes’ Åbenbaring 20-22. Hele virkeligheden hænger som en tøjsnor mellem skabelsen (1. Mos 1-3) og nyskabelsen (Åb. 20-22). Flere temaer går tydeligt igen og skaber perspektiv over det liv, som vi lever et sted mellem de to afgørende punkter i verdenshistorien: skabelsen og nyskabelsen. To lektioner ved sognepræst Erik Holmgaard, Haderslev
 • 20.45 Afrunding og kaffe

Fredag den 2. februar 2018
Missionshjemmet, Klintvej 2, Hjordkær, 6230 Rødekro
 • 16.00 Kaffe
 • 16.30 Trosbekendelsen: Troen på Gud Fader, Søn og Helligånd. At Gud er treenig er vel for de fleste kristne en selvfølgelig kundskab, men måske også noget spekulativt, som det er svært at forholde sig til. Vi vil derfor grave lidt ned i, hvad treenigheden betyder for troen og se på, hvorfor det netop var troen på en treenig Gud, der blev kernen i de første kristnes trosbekendelse. To lektioner ved professor Asger Chr. Højlund fra Menighedsfakultetet.
 • 18.15 Aftensmad
 • 19.00 Jesus som hovedhjørnesten og snublesten. Vi prædiker den korsfæstede Kristus, siger Paulus, og folkekirkens gudstjenester har en tekstrække, der holder os fast på netop det. At snakke om Jesus er dog ikke det samme som at prædike Kristus. Nok er han et forbillede, men han er meget mere end det. I ham får vi et glimt af den usynlige Gud, og ved ham rækkes vi forsoning med Gud. To lektioner ved sognepræst Robert Strandgaard, Hjordkær
 • 20.45 Afrunding og kaffe

Fredag den 2. marts 2018
Missionshjemmet, Klintvej 2, Hjordkær, 6230 Rødekro
 • 16.00 Kaffe
 • 16.30 Menigheden i Ny Testamente. »Guds menighed er jorden største under«, synger vi. Andre gange tænker vi måske snarere, at den er en af dens problemer, sådan som kristne kan opføre sig. Vi finder denne dobbelthed i beskrivelsen af de første menigheder i Ny Testamente. Vi stiller skarpt på, hvad Ny Testamente siger om Kristi menighed. Hvad gør en forsamling af mennesker til en menighed? Er der nogen ideel form for menighed? To lektioner ved lektor Morten Hørning Jensen fra Menighedsfakultetet
 • 18.15 Aftensmad
 • 19.00 Et gaveorienteret liv. Det kristne menneske er kaldet til at leve i et fællesskab, hvor tro og tjeneste går hånd i hånd. Alle er kaldede til at være med og bære med. Gud kalder aldrig til en opgave, som han ikke samtidig udruster til. Den udrustning hedder nådegave. Hvordan finder vi vores plads i fællesskabet, og hvordan får vi fællesskabet tunet ind, så der bliver plads til mangfoldigheden? To lektioner ved sognepræst Jørgen Jørgensen, Aabenraa
 • 20.45 Afrunding og kaffe