Sognecafe - efteråret 2017


Fredag d. 29. september
Jeppe Aakjær fortælling, sang og billeder.
Desværre har vi måttet aflyse vores sommerudflugt af udefra kommende omstændigheder. Vi holder i stedet for sognecafe i sognegården
v. Ingeborg og Georg

Fredag d. 27. oktober 2017
Poesien, sproget og sangen som formidler og bindeled
I fest, glæde, krise og sorg, hvor vi har brug for at udtrykke tanker og følelser, kan sangen være vores ”redskab” som formidler og bindeled i de mange fællesskaber, som vi deltager i. Frihed, fred og fællesskab er bærende værdier. “Fred skal begynde i mit eget indre hvor tjørnekrat og tidsler gror, lad mit ukrudt blive mindre så Din rosenbusk i mig kan vokse sig stor.” (Ester Bock)

En eftermiddag i ord, billeder og fællessang ved Ingeborg Pedersen.

Fredag d. 24. november 2017
En arbejdsopgave i Irak
“Jeg var ansat som maskinarbejder hos Frederik Petersens maskinfabrik i Smøl. Vi fløj via Ungarn til Bagdad skærtorsdag 1976. Teglværket lå i Ramadi 120 km vest for Bagdad. Der lå kun en ringovn uden tag på en åben mark ved en æltemølle. På denne mark skulle vi bygge et teglværk.
En eftermiddag med Helmuth Hansen, Broager

Fredag d. 15. december
Juleafslutning i Broager Sognecafé
Traditionen tro, så er det en eftermiddag med: julesange/julesalmer, fortælling, gløgg og æbleskiver.

Sogneeftermiddage er i sognegården kl. 14.30-16.30.
Alle er velkomne. Entré + kaffe (gløgg og æbleskiver): 25 kr.